Η εξέλιξη των οικισμών της Λέσβου το 2ο μισό του 20ου αιώνα

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής αυτής εργασίας είναι να μελετήσει την εξέλιξη των οικισμών, με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους, στο νησί της Λέσβου, που αποτελεί τη περιοχή μελέτης, το 2ο μισό του 20ου αιώνα. Η σύγκριση αυτή πραγματοποιείται με βάση τρεις χρονικές στιγμές (1960, 1988, 1998) των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους, λαμβάνοντας υπόψιν της αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ του 1960, τα όρια που θεσπίστηκαν στους οικισμούς αυτούς με το Π.Δ. 24-4/3-5-1984 Δ΄ και τους ορθοφωτοχάρτες του Ο.Κ.Χ.Ε. του 1998. Οι περισσότεροι από τους οικισμούς αυτούς προϋπήρχαν του 1923 και ο καθορισμός των ορίων τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία και τεχνικές ΣΓΠ και Γεωπληροφορικής και αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν, για να αναπτυχθεί η μεθοδολογία με την οποία προσεγγίστηκαν τα ερωτήματα που ετέθησαν. Για την απάντηση των ερωτημάτων δημιουργήθηκαν διανυσματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral thesis is to study the evolution of settlements, with a population of less than 2000 inhabitants, on the island of Lesvos, which is the study area, in the second half of the 20th century. This comparison is made based on three time points (1960, 1988, 1998) of the boundaries of settlements with a population of less than 2000 inhabitants, taking into account the aerial photographs of the H.M.G.S. of 1960, the boundaries established in these settlements with the P.D. 24-4 / 3-5-1984 D’ and the orthophoto maps of O.Η.Μ.C. year 1998. Most of these settlements pre-existed in 1923 and the definition of their boundaries is an important element for their development and evolution. To achieve this goal, GIS and Geoinformatics tools and techniques were used and the way in which they were used is analyzed in detail, in order to develop the methodology by which the questions posed were approached. To answer the questions, vector files of the borders were created at eac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51203
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51203
ND
51203
Εναλλακτικός τίτλος
Evolution of the settlements of Lesvos in the second half of the 20th century
Συγγραφέας
Τάταρης, Γεώργιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σουλακέλλης Νικόλαος
Δελαδέτσιμας Παύλος
Σταθάκης Δημήτριος
Τσάτσαρης Ανδρέας
Καβρουδάκης Δημήτριος
Αναγνώστου Σπύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομικη εξέλιξη; Λέσβος; Οικισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)