Η επίδραση μιας ψυχολογικής παρέμβασης στις σχετικές με τη χρήση ντόπιγκ αντιλήψεις αθλητών με μυϊκή δυσμορφία: ---: ---

Περίληψη

Η μυϊκή δυσμορφία αποτελεί έναν τύπο Σωματοδυσμορφικής Διαταραχής όπου τα άτομα έχουν μια παθολογική ενασχόληση με την ιδέα ότι δεν είναι επαρκώς μυώδη. Έχει φανεί ότι ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής είναι η χρήση ουσιών ντόπινγκ με στόχο την αύξηση της μυϊκής μάζας. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός προγράμματος πρόληψης για τη χρήση ντόπινγκ σε άτομα με υψηλά επίπεδα συμπτωματολογίας μυϊκής δυσμορφίας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις μελέτες. Η πρώτη μελέτη στόχευε στον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου για ντόπινγκ. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή ήταν 197 αθλούμενοι (66.3% άνδρες) με Μ.Ο. ηλικίας 24.5 έτη (Τ.Α.=5.96). Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψε ότι τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, η απόκλιση από το ιδανικό σώμα, η επίδραση των κοινωνικο-πολιτισμικών επιρροών στην εικόνα του σώματος, ψυχο-συμπεριφορικές διαστάσεις της μυϊκής δυσμορφίας (επίτευξη μεγέθους/συμμετρίας, εξάρτηση από την άσκηση και χρήση φαρμακολογικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Muscle dysmorphia is a subtype of Body Dysmorphic disorder in which individuals engage in a pathological preoccupation with the idea that they are not muscular enough. Research has demonstrated that one of the symptoms of muscle dysmorphia is the use of doping substances for the increase of muscle mass. The aim of the present thesis was the development and evaluation of a prevention program for doping use in individuals with high levels of muscle dysmorphia symptomatology. Three studies were conducted for this purpose. The first study aimed to identify the risk factors for doping use. Participants were 197 exercisers (66.3% male) with a mean age of 24.5 years (SD=5.96). Results showed that narcissistic characteristics, ideal body discrepancy, impact of sociocultural influences on body image, certain psycho-behavioral factors of muscle dysmorphia (i.e., drive for size/symmetry, exercise dependence, pharmacological use), attitudes towards doping and doping temptation emerged as signific ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
DOI
10.12681/eadd/51194
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51194
ND
51194
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of a psychological intervention on the doping related perceptions of athletes with muscle dysmorphia
Συγγραφέας
Σκούφα, Λήδα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής
Εξεταστική επιτροπή
Μπαρκούκης Βασίλειος
Τσορμπατζούδης Χαράλαμος
Λαζούρας Λάμπρος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Πνευματικός Δημήτριος
Τραυλός Αντώνιος
Ψυχουντάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Mυϊκή δυσμορφία; Nτόπινγκ; Aναψυχικός αθλητισμός; γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.