Ανάπτυξη καταλυτών με βάση φυσικό μορντενίτη για εφαρμογή στην οργανική σύνθεση

Περίληψη

Μια βιώσιμη χημική βιομηχανία δεν μπορεί να υπάρξει σε κλίμακα χωρίς βιώσιμες και ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Η χρήση ορυκτών ως «φυσικών» καταλυτών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων μέσω πράσινων διαδικασιών, είναι πολύ σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ο μορντενίτης αποτελεί ένας ζεόλιθο γνωστό για την μορφοεκλεκτικότητά του και έναν σημαντικό καταλύτη με πολλές εφαρμογές στη χημική βιομηχανία.Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετήσαμε τον καταλύτη TECHNOSA- H2, ο οποίος παρασκευάσθηκε από φυσικό μορντενίτη που προέρχεται από ηφαιστειακά εδάφη Ελληνικών νησιών και έχει ενεργοποιηθεί μέσω της επεξεργασίας με υδροχλωρικό οξύ. Τα δείγματα που προέκυψαν χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (Ρόφηση–εκρόφηση αζώτου σε θερμοκρασία υγρού αζώτου, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA), φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier με αποσβένου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A sustainable chemical industry cannot exist at scale without sustainable and renewable feedstocks. The utilization of minerals as “natural” catalysts for producing useful products through green processes, is very important for sustainable development in the frame of cyclic economy. Mordenite is a well-known zeolite material for its shape selectivity, making it a very important catalyst with several applications in the chemical industry.In this Doctoral Thesis we have studied the natural mordenite TECHOSA-H2, which is originated from volcanic soils in Greek islands and has been activated by treatment with hydrochloric acid. The samples were characterized using various techniques (nitrogen physisorption at liquid nitrogen temperature, scanning electron microscopy – electron dispersive spectroscopy (SEM-EDS), transmittance electron microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), attenuated total reflection – furrier transform infrared (ATR-FTIR) and equilibri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51077
ND
51077
Εναλλακτικός τίτλος
Development of natural mordenite based catalysts for application in organic synthesis
Συγγραφέας
Μακαρούνη, Δήμητρα-Παναγιώτα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κορδούλης Χρήστος
Μπογοσιάν Σογομών
Μπουρίκας Κυριάκος
Κανελλάκη Μαρία
Παπαδοπούλου Χριστίνα
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ζεόλιθος; Ενεργοποίηση οξέος; Μορντενίτης; Επίδραση διαλύτη; π-κυμένιο; Λιμονένιο; Κιτράλη; Ακετάλες της κιτράλης; Οξείδιο του α- πινενίου; Καμφολενική αλδεΰδη; Ισοπουλεγκόλη; Φουρφουρυλική αλκοόλη; Φουρφουλικοί αιθέρες; Σκλαρεόλη; Οξείδιο του μανοϋλίου; Ισομερισμός; Κυκλοποίηση; Επιλεκτικότητα στερεοϊσομερών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.