Τηλεπισκόπηση και έλεγχος συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Περίληψη

Το φυσικό περιβάλλον και η εύρεση τρόπων για την προστασία του, αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε διαχρονικά την πλειοψηφία των Κρατών παγκοσμίως. Εστιάζοντας στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, οι διαδικασίες για τη θέσπιση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής ξεκίνησαν μόλις το 1972, ωστόσο σήμερα, η ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελούν μια ξεχωριστή και ογκώδη ενότητα στο εθνικό δίκαιο. Παρά όμως το πλήθος των νομοθετημάτων, καταγράφονται σημαντικές δυσκολίες σύνδεσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Η Διεθνής Κοινότητα, έχοντας αναγνωρίσει αυτό το κενό, επικεντρώνει πλέον τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών και στην αξιοποίηση νέων επιστημονικών εργαλείων από συναφείς επιστήμες, και κυρίως από την επιστήμη της Τηλεπισκόπησης. Το ανωτέρω πλαίσιο αποτέλεσε και το έναυσμα για την ενασχόληση με το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Ειδικότερα, στόχος της μελέτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The need for establishing rules for the protection of the environment has always been a priority policy worldwide. Focusing on the European Union area, the establishment of a common environmental law policy for all the members of the European Union was adopted not earlier than 1972. Currently, the European Union’s environmental Law and hence the corresponding Greek Environmental law is a separate and quite complex body of law in the EU and the Greek Constitution. Despite the volume of environmental acts and legislation, there are still considerable challenges to implementing legislation in a timely and effective way to combat environmental crimes. The Global community has already realized the gap between the hundreds of legal documents and compliance with the Law, and it is now focusing its efforts on developing new enforcement mechanisms by utilizing advanced scientific tools from related sciences, and more specifically, Remote Sensing. The above framework was the main initiative of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
DOI
10.12681/eadd/50968
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50968
ND
50968
Εναλλακτικός τίτλος
Remote sensing and environmental law enforcement
Συγγραφέας
Τασσοπούλου, Μαρία του Αντώνιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατιάς Πέτρος
Γεωργούλα Ολγα
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Αρβανίτης Απόστολος
Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
Μαλλίνης Γεώργιος
Μπούτουρα Χρυσούλα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Τηλεπισκόπηση
Λέξεις-κλειδιά
Τασσοπούλου, Μαρία; Τηλεπισκόπηση; Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ; Περιβαλλοντική νομοθεσία; Δορυφορική τηλεπισκόπηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.