Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων πολιτικών ενεργειακής απόδοσης

Περίληψη

Η ενεργειακή απόδοση κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη παγκόσμια προσπάθεια έναντι της κλιματικής κρίσης αλλά και προς την επίτευξη των σχετικών φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων. Ο οικονομικά και κοινωνικά βέλτιστος σχεδιασμός πολιτικών ενεργειακής απόδοσης απαιτεί να συμπεριληφθούν πολλαπλές παραμέτροι, καθιστώντας το έργο των οργάνων χάραξης πολιτικής ιδιαίτερα απαιτητικό. Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη ενός σπονδυλωτού επιστημονικού υποδείγματος για την αντιμετώπιση διαφορετικής κλίμακας προβλημάτων κατά την λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών και συγκεκριμένα πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση.Η διατριβή, διαρθρώνεται μέσω της αναλυτικής παρουσίασης τεσσάρων συνιστωσών υποστήριξης αποφάσεων, διευρυνόμενης κλίμακας, σε νευραλγικούς τομείς διαμόρφωσης πολιτικών ενεργειακής απόδοσης υπό το πρίσμα των Εθνικών και Ευρωπαϊκών δεσμεύσεων. Για κάθε σπονδυλωτή συνιστώσα, παρουσιάζεται το σχετιζόμενο πλαίσιο του προβλήματος, τα σημεία συμβολής της διατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Energy efficiency holds a leading role in the global effort against the climate crisis but also in achieving the relevant ambitious European goals. Economically and socially optimum Energy Efficiency Policy design requires the inclusion of multiple parameters, making the work of policy makers particularly demanding.The subject of the doctoral thesis is the development of a modular scientific model for dealing with different scales of problems on the decision making of energy policies design and in particular energy efficiency policies.The thesis is structured through the detailed presentation of four decision support components, on an expanding scale, in key areas of Energy Efficiency Policy design in the light of the National and European status quo. For each modular component, the relevant context of the problem, the points of contribution of the thesis, the proposed methodology as well as an application of applied research are presented.•Support in policy making for the upgrade of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/50902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50902
ND
50902
Εναλλακτικός τίτλος
Decision support systems for energy efficiency policies
Συγγραφέας
Γκόνης, Νικόλαος του Χρήστος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Δούκας Χρυσόστομος
Ψαρράς Ιωάννης
Ασκούνης Δημήτριος
Ασημακόπουλος Βασίλειος
Καρέλλας Σωτήριος
Γκόνος Ιωάννης
Μανιάτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Μηχανική ενέργειας
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργειακή απόδοση; Ενεργειακή πολιτική; Υποστήριξη αποφάσεων; Πολυδιάστατος σχεδιασμός; Σχεδιασμός βέλτιστου κόστους; Σχεδιασμός πολλαπλών σκοπιών; Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί; Κλιματική αλλαγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.