Διαχρονική ανάλυση της αστικής ανανέωσης στην Αθήνα: Κέντρο - Προάστια

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει μια προσπάθεια προσέγγισης του εξευγενισμού ως μέρος της μοντέρνας αστικής ανανέωσης με πεδίο εφαρμογής την πόλη της Αθήνας τόσο σε κεντρικές γειτονιές της όσο και σε προαστιακές. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η τυποποίηση της έννοιας του εξευγενισμού, η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πρότυπου πλαισίου ανάλυσης και αξιολόγησης του αστικού αυτού φαινομένου. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 1. Αν ο εξευγενισμός εμφανίζεται με το ίδιο τρόπο ή βαθμό τόσο σε κεντρικές περιοχές ή σε προαστιακά κέντρα. 2. Αν ο εξευγενισμός εφαρμόζεται θεωρητικά και πρακτικά στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία/πρότυπα. 2.1. Οι μεταβολές του θεωρητικού σχήματος που περιγράφει η διεθνής βιβλιογραφία για το φαινόμενο σε σχέση με το αντίστοιχο της Ελλάδας (σε ότι αφορά την μορφή, την ένταση και ιδιαιτερότητα του φαινομένου στην Ελλάδα σε σχέση με την εμπειρία και τα παραδείγματα του εξωτερικού). 2.2. Αν οι ελληνικές πόλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research includes an attempt to approach gentrification as part of modern urban renewal with a scope of application in the city of Athens in both its central and suburban neighborhoods. The purpose of this research is to standardize the concept of gentrification, to create a methodological model framework for the analysis and evaluation of this urban phenomenon. The main research questions are the following: 1. Whether gentrification occurs in the same way or degree in both central areas or suburban centers. 2. If gentrification is applied theoretically and practically in Greece in the same way as mentioned in the international literature/standards. 2.1. The changes of the theoretical scheme described in the international literature on the phenomenon in relation to the Greek counterpart (in terms of the form, intensity and specificity of the phenomenon in Greece in relation to the experience and examples abroad). 2.2. If the Greek cities show important peculiarities, which ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50779
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50779
ND
50779
Εναλλακτικός τίτλος
Diachronic analysis of urban renewal in Athens: Center - Suburbs
Συγγραφέας
Στεργίου, Μαργαρίτα του Στέργιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σταθάκης Δημήτριος
Αναγνώστου Σπυρίδων
Κορρές Γεώργιος
Τσιλιμίγκας Γεώργιος
Κάτσιος Ιωάννης
Καβρουδάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Αστικές μελέτες
Λέξεις-κλειδιά
Αστική Ανανέωση; Εξευγενισμός; Ελληνικός Εξευγενισμός; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ); Κυψελοειδή αυτόματα; Αστική γεωγραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)