Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και τα αδύναμα κράτη: η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μια συστηματική και ενδελεχή εξέταση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σε σχέση με τα αδύναμα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλύοντας τον ρόλο, τη συμβολή και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Γίνεται αναφορά και σε άλλα αδύναμα κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο. Χρονολογικά, η διατριβή επικεντρώνεται στην περίοδο από το 1981 έως το 1994, βασίζεται σε θεματικές οντότητες και δεν σκοπεύει να ακολουθήσει καμία χρονολογική σειρά.Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: Τα διακριτικά στοιχεία της στάσης των αδύναμων κρατών μελών της ΕΕ έναντι της EPC/ΚΕΠΠΑ· τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα είχε ανταποκριθεί στη θεσμική ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ· τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα είχε χειριστεί τον ρόλο και τη συμμετοχή της στα πλαίσια ΕΠΣ και ΚΕΠΠΑ· τον αντίκτυπο της συμμετοχής της ΕΠΣ/ΚΕΠΠΑ στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας· ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis endeavours to present a systematic and rigorous examination of the Common Foreign and Security Policy in relation to the Weak European Union member states, by analysing the role, contribution, and participation of Greece in the CFSP framework. Reference is also being made to other weak EU member states such as Ireland, Portugal and Belgium. Chronologically, the thesis is focused on the period from 1981 to 1994 and it is built upon thematic entities and does not intend to follow any chronological sequence.It attempts to address the following key issues: The distinctive elements of EU’s weak member states’ attitudes towards EPC/CFSP; the ways in which Greece had responded to the institutional development of the CFSP; the way in which Greece had handled its role and participation in the EPC and CFSP frameworks; the impact of EPC/CFSP participation on the formulation and implementation of Greece’s foreign policy; and Greece’s contribution in EPC/CFSP.The thesis addresses four i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50549
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50549
ND
50549
Εναλλακτικός τίτλος
The common foreign and security policy and weak states: the case of Greece
Συγγραφέας
Κουβελιώτης, Κυριάκος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
1998
Ίδρυμα
University of Newcastle Upon Tyne
Εξεταστική επιτροπή
Ritchie Ella
Allen David
Zito Tony
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εξωτερική πολιτική
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)