Διεύθυνση αρδευτικών συστημάτων σε θερμοκήπια με την βοήθεια επίβλεψης φυτών

Περίληψη

Οι μοντέρνες θερμοκηπιακές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται παγκοσμίως από την εφαρμογή μεθόδων υψηλής τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση των οικονομικών και οικολογικών απαιτήσεων στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων.Το πρόβλημα της όλο και αυξανόμενης έλλειψης νερού και της οικολογικής επιβάρυνσης από την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων απαιτεί τον έλεγχο και την ακριβή εφαρμογή του νερού και των λιπασμάτων. Πρωτοποριακά συστήματα και μέθοδοι άρδευσης όπως και οι τεχνολογίες καλλιέργειας με ανοικτά και κλειστά συστήματα υδροπονίας υπηρετούν αυτόν τον σκοπό.Στο επίκεντρο της ιδανικής διαχείρισης της άρδευσης στα θερμοκήπια βρίσκεται ο ακριβής προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου της καλλιέργειας. Το φυτό ως μέρος του συστήματος SPAC (Soil- Plant – Atmosphere- Continuum), βρίσκεται ανάμεσα στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα. Το νερό απορροφάται από το ριζικό σύστημα του φυτού και διαμέσου των λειτουργιών του αποβάλλεται τελικά με την μορφή υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Την ποσοτική απόδοση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The modern greenhouse production is worldwide marked by high development technology for economical and ecological Produktionclaims services. The increased shortage of water, were as the ecological pollution through fertilisers and pesticides, requires a controlled and precise amount of water inset. Innovative irrigation systems and processes were as open and closed hydroponics systems, are used for that purpose. The efficient water and nutrients is highly significant for the economical maintenance of height amounts and for better production quality.Within the framework of optimal irrigation systems into integrated cultivation is the determination of the water consumption of a whole canopy very important. The plant is observed as a component of the SPAC-System, which occurs the water transport-route between substrate and atmosphere. The determination of the water balance in the SPAC-System by technological measurements is reached by measuring on the individual components substrate, plan ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Der moderne Gewächshausanbau ist weltweit gegenzeichnet durch hoch entwickelte Technologien, die den ökonomischen und ökologischen Produktionsansprüchen dienen. Der verstärkte Wassermangel und die ökologische Belastung durch Dünge-mittel und Pestizide erfordert eine kontrollierte und präzise Applikation von Wasser und Nährlösung. Innovative Bewässerungssysteme und –verfahren, wie auch hydroponische Kulturtechnologien mit offener und geschlossener Führung, dienen dazu. Der effiziente Einsatz von Wasser und Nährstoffen ist von großer Bedeutung für eine ökonomische Erhaltung hoher und qualitativer Produktmenge und für die Sicherung der Prozessqualität. Im Rahmen optimaler Bewässerungssteuerung des integrierten Anbaus ist die Bestimmung der Wasserumsätze von Pflanzenbeständen von zentraler Bedeutung. Dabei wird die Pflanze als Teilkomponente des SPAC-Systems betrachtet, welche im Wassertransportweg zwischen Boden und Atmosphäre steht. Die mess-technische Ermittlung des Wasserhaushalt ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50440
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50440
ND
50440
Εναλλακτικός τίτλος
Control of irrigation systems in the greenhouse with the help of phytomonitoring
Steuerung von Bewässerungssystemen im Gewächshaus mit Hilfe des Phytomonitoring
Συγγραφέας
Εξάρχου, Ευανθία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Humboldt Universitat zu Berlin
Εξεταστική επιτροπή
Schmidt Uwe
Kleisinger Siegfried
Langensiepen Matthias
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Άρδευση θερμοκηπίου; Έλεγχος συστημάτων θερμοκηπίου
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.