Πιστοποίηση γλωσσομάθειας: αποκλίσεις μεταξύ εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η καταγραφή και η συγκριτική παράθεση των συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας, κάτι που αναλύεται τόσο υπό το πρίσμα των εθνικών δικαίων των κρατών μελών όσο και στο πλαίσιο των ενωσιακών διοικητικών οργάνων. Η πρωταρχική ευθύνη για την εκπαίδευση, και κατά συνέπεια και για τη γλωσσική πολιτική, ανήκει στα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έναν ρυθμιστικό ή υποστηρικτικό ρόλο, επομένως ο βασικός ρόλος της και κατά την εκπαίδευση, αλλά και κατά την πιστοποίηση των γλωσσών, είναι να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Στη διατριβή παρουσιάζεται το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου γεννήθηκε η κοινή εκπαιδευτική και γλωσσική πολιτική, και το ενιαίο σύστημα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικύρωση αυτής. Παρουσιάζονται επίσης οι αρχές και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη γλωσσομάθεια και την εκπαίδευση. Πα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis addresses the recording and comparison of language proficiency certification systems, which are anatomized in the light of national law and within the administrative EU institutions framework. It is the member states that have the primary responsibility for education, and by extension the language policy, according to the principle of subsidiarity. The EU has a regulatory or supporting role, and therefore, its aforementioned role is to ensure cooperation among the national administrations of member states and the exchange of good practice as far as education and language certification are concerned. The thesis also presents the EU legal framework, within which the common educational and language policy were born, validated by a uniform language proficiency certification system. All the principles and rights associated with language competency and education are also set out. At the same time, an analysis of the CEFR is provided, the legal nature of which is crystalliz ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50339
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50339
ND
50339
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation and certification system in linguistic competence: the discrepancies between the national and EU legal framework
Συγγραφέας
Ελευθέρογλου, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Σωκράτης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαράτος Παναγιώτης
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Δελλής Γεώργιος
Ηλιάδου Αικατερίνη
Κονδύλης Βασίλειος
Παπασπύρου Νικόλαος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Διακρατική διοικητική πράξη; Νομική υπόσταση ξένης εκπαίδευσης; Σύστηματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)