Πιθανοτική ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων των κατασκευών με τη χρήση της μεθόδου της πολλαπλασιαστικής μείωσης διαστάσεων

Περίληψη

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι αβεβαιότητα μπορεί να υπάρξει σε πολλά προβλήματα μηχανικής, όπως στις εισαγόμενες παραμέτρους (φορτίο, γεωμετρία, ιδιότητες υλικών, κλπ.), στις εξαγόμενες παραμέτρους (μετατοπίσεις, τάσεις, κλπ.) και στην μεταξύ τους συσχέτιση. Η ανάλυση αξιοπιστίας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αβεβαιότητες παρέχοντας στους μηχανικούς ακριβείς προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα μιας κατασκευής να συμπεριφέρεται επαρκώς (και με ασφάλεια) στις εξωτερικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια της ζωής της.Στην πιθανοτική ανάλυση με τη χρήση των πεπερασμένων στοιχείων (FEA), χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές μέθοδοι (όπως οι μέθοδοι σειράς Taylor) προκειμένου να υπολογιστεί ο μέσος όρος και η διακύμανση της δομικής απόκρισης, ενώ η πιθανοτική κατανομή της απόκρισης συνήθως προσεγγίζεται με βάση τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo (MCS). Αυτή η διατριβή προάγει την πιθανοτική ανάλυση με τη χρήση των πεπερασμένων στοιχείων FEA, δηλαδή μέσω μη γραμμικής στατικής και δυναμικής α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is widely accepted that uncertainty may be present for many engineering problems, such as in input variables (loading, material properties, etc.), in response variables (displacements, stresses, etc.) and in the relationships between them. Reliability analysis is capable of dealing with all these uncertainties providing the engineers with accurate predictions of the probability of a structure performing adequately during its lifetime.In probabilistic finite element analysis (FEA), approximate methods such as Taylor series methods are used in order to compute the mean and the variance of the response, while the distribution of the response is usually approximated based on the Monte Carlo simulation (MCS) method. This study advances probabilistic FEA by combining it with the multiplicative form of dimensional reduction method (M-DRM). This combination allows fairly accurate estimations of both the statistical moments and the probability distribution of the response of interest. The re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50320
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50320
ND
50320
Εναλλακτικός τίτλος
Probabilistic finite element analysis of structures using the multiplicative dimensional reduction method
Συγγραφέας
Μπαλωμένος, Γεώργιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
University of Waterloo
Εξεταστική επιτροπή
Pandey Mahesh
Polak Maria Anna
Tighe Susan
Naik Sagar
Nowak Andrzei
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Δομοστατική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση αξιοπιστίας κατασκευών; Στοχαστική ανάλυση με πεπεραμένα στοιχεία; Monte Carlo προσομοίωση; Mέθοδος πολλαπλασιαστικής μείωσης διαστάσεων; Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα; Κατασκευές από χάλυβα; Κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα; Λογισμικό ABAQUS; Λογισμικό OpenSees; Γλώσσα προγραμματισμού python
Χώρα
Καναδάς
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)