Εφαρμογή μεθόδων τηλεανίχνευσης στη γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα της Ανατολικής Ροδόπης

Περίληψη

Δεδομένα Τηλεανίχνευσης (δορυφορικές εικόνες LANDSAT-TM και αεροφωτογραφίες) σε συσχετισμό με τεκτονικά στοιχεία υπαίθρου, αποτέλεσαν τη βάση με στόχο τη μελέτη της ρηγματογόνου τεκτονικής της Ανατολικής Ροδόπης με εφαρμογή στη γεωλογική και κοιτασματολογική της έρευνα.Από την οπτική ερμηνεία στις εικόνες LANDSAT-4 και 5 του Θεματικού Χαρτογράφου κλίμ. 1:200.000 και 1:500.000, καθώς επίσης και στις αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:40.000, που κάλυπταν την ερευνητέα περιοχή, ένας μεγάλος αριθμός φωτογραμμώσεων (γραμμικά στοιχεία τεκτονικής προέλευσης) έχει χαρτογραφηθεί και παρουσιάζονται σε χάρτες. Η συχνότητα και η πυκνότητα των φωτογραμμώσεων σε σχέση με τις διευθύνσεις τους, αναλύθηκαν στατιστικά με σκοπό το καθορισμό του γενικού τεκτονικού σχεδίου που επικρατεί στην περιοχή μελέτης, με τη βοήθεια του προγράμματος "Lineament Statistics" που κατασκευάσθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτής της μελέτης. -Η επεξεργασία 3.000 φωτογραμμώσεων από τις δορυφορικές εικόνες LANDSAT-T.M., κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Remote Sensing dada (LANDSAT-TM Satellite images and aerial photographs) combined with field data, constituted the base with the target, for the study regarding the tectonic evolution of the Eastern Rhodope region, with application in its geological and mineralogical investigations. From the visual interpretation on LANDSAT-4 and 5 Thematic Mapper (T.M.) satellite imageries of scale 1:200.000 and 1:500.000, as well as from the conventional aerial photographs of scale 1:40.000, a large amount of photolineaments (linear features of tectonic origin) has been mapped. The frequency and density of the photolineaments, in relation with their directions, were analyzed statistically in order to define the regional structural pattern which dominates the studied area, with the help of the program "Lineament Statistics" produced to meet the purposes of this study. -Processing of 3.000 lineaments derived from the LANDSAT-T.M. images, as well as, of 24.000 photolineaments derived from the interpreta ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49876
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49876
ND
49876
Εναλλακτικός τίτλος
Application of remote sensing techniques in geology and mineral exploration of Eastern Rhodope region (Northern Greece)
Συγγραφέας
Καρφάκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
1991
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δούτσος Θεόδωρος
Αστάρας Θεόδωρος
Καλλέργης Γεώργιος
Κοντόπουλος Νικόλαος
Μουτσούλας Μιχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά
Τηλεανίχνευση; Γεωλογία; Κοιτασματολογία; Τεκτονική; Ανατολική Ροδόπη; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.