Μικροσκοπική δομή και μηχανισμοί διαρροής κολλοειδών πηκτωμάτων και υάλων ραβδωτών κολλοειδών

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή, ερευνούμε τη δυναμική, τη φασική συμπεριφορά και την γραμμικήκαι μη γραμμική ρεολογική απόκριση κολλοειδών διασπορών ραβδωτών σωματιδίων μεαπωστικές και ελκτικές αλληλεπιδράσεις με έμφαση τις μετασταθείς καταστάσεις υάλων(glasses) και πηκτωμάτων (gels). Χρησιμοποιούμε τη ρεολογία σε συνδυασμό μεδιάφορες οπτικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της συνεστιακής μικροσκοπίας για ναδιερευνήσουμε το ρόλο της μικροδομής στις μηχανικές ιδιότητες καθώς και στοφαινόμενο της διαρροής (yielding) των αιωρημάτων ραβδωτών κολλοειδών. Κολλοειδήσωματίδια πυριτίου, μικρομετρικού μεγέθους, σε διάφορες συγκεντρώσεις και διαλύτεςμε διαφορετικές, ελκτικές και απωστικές αλληλεπιδράσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως τοβασικό πειραματικό σύστημα-μοντέλο. Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε τέσσερα κυρίωςμέρη. Το πρώτο μέρος συζητά το ρόλο του περιορισμού στη μη γραμμική ρεολογικήαπόκριση υάλων ραβδωτών κολλοειδών με απωστικες αλληλεπιδράσεις. Το δεύτερο μέροςπαρουσιάζει το ρόλο της διατμητικής ιστορίας ( ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation we investigate the dynamics, phase behaviour, linear and nonlinearrheological response of suspensions of rod-like colloids with repulsive and attractive interactions.We use rheology in combination with various optical techniques including confocalmicroscopy to elucidate the role of microstructure in mechanical properties and flowbehaviour of rod suspensions. Micron sized silica rods suspended in various density andrefractive index matched solvents were used as the experimental model rod system. Thisdissertation is divided into mainly four parts. The first part discusses the role of confinementon the nonlinear rheological response of dilute suspension of attractive rods. Thesecond part compares the role of pre-shear history on the linear rheological response ofsemi-dilute suspensions of attractive silica sphere and rod suspensions. Third part investigatesthe yielding response of a dense suspension of repulsive silica rods. Fourth andlast part examines the relationsh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49834
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49834
ND
49834
Εναλλακτικός τίτλος
Yielding and structure under flow of gels and glasses of rod-like colloids
Συγγραφέας
Ντάς, Μοχάν (Πατρώνυμο: Σουκουμαράν)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Πετεκίδης Γεώργιος
Βαμβακάκη Μαρία
Βλασσόπουλος Δημήτριος
Loppinet Benoit
Αναστασιάδης Σπύρος
Josi Yogesh
Lettinga Pavlik
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική ρευστών και πλάσματος
Λέξεις-κλειδιά
Ρεολογία; Κολλοειδές αιώρημα; Συνεστιακή μικροσκοπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.