Μελέτη πολυηλεκτρολυτικών βουρτσών και μικκυλίων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής με σκοπό την μελέτη πολυ- ηλεκτρολυτικών μικκυλίων και πολυηλεκτρολυτικών βουρτσών. Αυτές οι δομές αποτελούν αντικείμενο έρευνας για αρκετά χρόνια λόγω της σπουδαιότητάς τους. Αρχικά μελετήθηκαν πολυηλεκτρολυτικά μικκύλια, σε διαλύματα χωρίς άλας, τα οποία σχηματίζονται από δισυσταδικά συμπολυμερή με μία υδρόφιλη και μια υδρόφοβη συστάδα. Η έρευνα εστιάζει στην επίδραση του μήκους Bjerrun, του μοριακού βάρους και του βαθμού φόρτισης της υδρόφιλης συστάδας σε διάφορα μεγέθη. Αυτά είναι ο αριθμός συσσωμάτωσης και το μέγεθος των σχηματιζόμενων μικκυλίων, το ποσοστό των αντισταθμιστικών ιόντων που περιέχονται στην κορώνα τους και το δυναμικό ζήτα. Στη συνέχεια μελετήσαμε την κίνηση των μικκυλίων που προαναφέρθηκαν μέσα σε πολυηλεκτρολυτικές βούρτσες. Οι βούρτσες σχηματίζονται από γραμμικές αλυσίδες με αντίθετη φόρτιση από τα μικκύλια, με μεταβαλλόμενη πυκνότητα εμβολιασμού και μεταβαλλόμενο ποσοστό φόρτισης. Τα μικκύλια εκτελούν μια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this present work we studied polyelectrolyte micelles and polyelectrolyte brushes by means of molecular dynamics simulations. These structures have been the subject of research for several years because of their importance. First of all, we studied polyelectrolyte micelles in salt-free solutions, which are formed from diblock copolymers with one charged and one solvophobic block. The research focuses on the effect of Bjerrun length, molecular weight and the degree of charge of the charged block in different properties. These properties are the aggregation number and the size of the formed micelles, the percentage of confined counterions contained in their corona and the zeta potential. Then we studied the movement of the micelles mentioned above in polyelectrolyte brushes.The brushes are formed by linear chains with opposite charge from the micelles, with varying grafting densities and charge content. The micelles perform a directed motion along the vertical z axis on the grafted su ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/49062
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49062
ND
49062
Εναλλακτικός τίτλος
Study of polyelectrolyte brushes and micelles
Συγγραφέας
Μήλιου, Καλλιόπη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βλάχος Κωνσταντίνος
Μελισσάς Βασίλειος
Γεργίδης Λεωνίδας
Αυγερόπουλος Απόστολος
Θεοδωράκης Παναγιώτης
Μούλτος Όθωνας
Παπαγεργίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Φυσική και Θεωρητική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυηλεκτρολύτες; Μοριακή δυναμική προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
231 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.