Προσδιορισμός συγγραφικού προφίλ μέσω τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει την ερευνητική προσπάθεια και τα αποτελέσματα που αυτή παρήγαγε αναφορικά με την αυτόματη αναγνώριση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του συγγραφέα μέσω τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η υπόθεση ότι στοιχεία του χαρακτήρα ενός ατόμου μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα μέσω της γλώσσας που χρησιμοποιεί στο γραπτό του λόγο. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό σώμα κειμένων από εκθέσεις μαθητών Λυκείου στην Ελληνική γλώσσα. Στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια προσωπικότητας, το ένα βασισμένο στην τυπολογία του Carl Jung και το άλλο στο μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (ψυχολογικών χαρακτηριστικών). Επιπλέον, καταγράφεται στην παρούσα διατριβή αναλυτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας του εν λόγω ερευνητικού πεδίου, ώστε να μελετηθούν η μεθοδολογία, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών μέχρι σήμερα. Αξιοποιώντας τα σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα, η διατριβή εξετάζει την αποτελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents the research and its outcomes regarding the automatic recognition of author’s personality features based on natural language processing techniques. In particular, we examine the hypothesis that the elements of a person’s character can be determined automatically through the language he/she uses in written speech. For this purpose, an electronic corpus of texts has been developed comprising essays written by high-school students in Modern Greek. Participant students were given two personality questionnaire, one based on the typology of Carl Jung and the other based on the Model of Five Factors (psychological traits). In addition, in this volume, a detailed overview is recorded of international literature of the research field in question, in order to study the methodology, the tools and the results of relevant research up to now. By utilizing modern research findings, the thesis examines the effectiveness of numerous stylometric features to predict the personality o ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/49050
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49050
ND
49050
Εναλλακτικός τίτλος
Automatic author profiling based on natural language processing techniques
Συγγραφέας
Γαγιάτσου, Σοφία του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Μικρός Γεώργιος
Γούτσος Διονύσιος
Ιακώβου Μαρία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Λέγγερης Άγγελος
Παναρέτου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Πρόβλεψη προσωπικότητας; Τυπολογία Jung; Μοντέλο πέντε παραγόντων; Υπολογιστική υφομετρία; Υφομετρικά χαρακτηριστικά; Μηχανική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xiv, 243 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.