Οι στρωματογραφικές διαδικασίες και η εξέλιξη της Ιονίου λεκάνης στο νησί της Καστού από το τριαδικό έως το ηώκαινο, για την ανάπτυξη πεδίων υδρογονανθράκων: σύγκριση με τις επιφανειακές εμφανίσεις στη βορειοδυτική Πελοπόννησο (Χερσόνησος Αράξου)

Περίληψη

Μικροφασική ανάλυση, φασικές ζώνες και προσδιορισμός ηλικιών: Στο νησί του Κάστου με βάση λιθολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά, έχουν αναγνωριστεί τα ακόλουθα περιβάλλοντα απόθεσης: βαθιάς θάλασσας και περιβάλλον με βαθιά υφαλοκρηπίδα, η βάση της κατωφέρειας προς κατωφέρεια και ανοιχτή θαλάσσια προς περιορισμένη λεκάνη. Ασβεστοτουρβιδίτες και εξέλιξη λεκάνης: Οι ασβεστοτουρβιδίτες περιλαμβάνουν τις υποδιαιρέσεις της Bouma από το Τa έως το Te και είναι οργανωμένοι σε κύκλους που σχηματίζουν καναλοειδείς αποθέσεις με υψηλό ποσοστό συγχώνευσης τους (amalgamation). Η στατιστική ανάλυση επιβεβαιώνει την παρουσία της σειράς της ακολουθίας των υποδιαιρέσεων της Bouma. Η μικροφασική ανάλυση των ασβεστολίθων παρουσιάζει αποθέσεις βαθιάς θάλασσας και επαναεπεξεργασμένες αποθέσεις υφαλοκρηπίδας. Η έντονη εξωτερική τεκτονική δραστηριότητα στη Ιόνιο λεκάνη κατά τη διάρκεια του Κρητιδικού, με συνθετικά και αντιθετικά ρήγματα που παράγουν ενεργά περιθώρια πλατφόρμας και ασύμμετρες λεκάνες. Η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Microfacies analysis, facies zones and age determination: In Kastos Island based on lithological and sedimentological characteristics, the following depositional environments have been recognized: deep sea and deep shelf, toe of slope-to-slope and open marine to restricted. Calciturbidites and basin evolution: Calciturbidites include Ta to Te Bouma sub-divisions and are organized in cycles that form channelized deposits with a high degree of amalgamation. Statistical analysis confirms the presence of order in the sub-division sequence. The thickness of event beds in the studied section shows a lognormal statistical distribution, typical of turbidite successions. Limestone microfacies suggest deep-water deposits and reworked shelf deposits. The intense extensional tectonic activity in the Ionian basin during the Early Cretaceous, with synthetic and antithetic faults, produced active platform margins and asymmetrical grabens. The Early Cretaceous to early Eocene depositional history in t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2021)
DOI
10.12681/eadd/49024
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49024
ND
49024
Εναλλακτικός τίτλος
Stratigraphic processes and Ionian basin evolution in Kastos Island from triassic to eocene, for hydrocarbon fields development: correlation with NW Peloponnesus (Araxos peninsula) outcrops
Συγγραφέας
Μπουρλή, Νικολίνα του Βλάσιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής. Εργαστήριο Ιζηματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζεληλίδης Αβραάμ
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Πασαδάκης Νικόλαος
Μαραβέλης Άγγελος
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Αντωναράκου Ασημίνα
Παπούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Ορυκτολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωχημεία και Πετρολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Παλαιοντολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πεδίο υδρογονανθράκων; Το πορώδες των ασβεστολίθων; Η γεωχημεία των σχιστών; Μικροφασική ανάλυση των ασβεστολίθων; Προσδιορισμός την ηλικίας των ασβεστολίθων; Παραμόρφωση μαλακών ιζηματων; Η ορυκτολογία των πυριτολίθων; Το νησί της Καστού; Χερσόνησος Αράξου; Ιόνιος λεκάνη; Μεσοζωικός αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
1, vi, 179 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.