Εξωδικαστικοί τρόποι επίλυσης διαφορών: αιρετοκρισία και διευθέτηση διαφορών ενώπιον συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα: (18ος-19ος αι.)

Περίληψη

Αξιοποιώντας το πολυπληθές αρχειακό υλικό των αρχείων της Κέρκυρας, μελετήθηκε ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων δικαίου κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών. Eίναι γνωστό ότι η Κέρκυρα, εξαιτίας της σπουδαίας γεωπολιτικής της θέσης, υπήρξε σημαντικότατος χώρος τέτοιων εξελίξεων. O τελευταίος αιώνας της βενετικής κυριαρχίας και ο αμέσως επόμενος χαρακτηρίζονται από πλήθος μεταβολών ως απόρροια των γενικότερων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Ωστόσο, οι πρακτικές της διαμεσολάβησης και του διακανονισμού, καθώς και ο θεσμός της διαιτησίας εμφανίζουν μικρές διαφοροποιήσεις, με την επισήμανση των αστικών χαρακτηριστικών των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πλαισιώνονται και τεκμηριώνονται με την εφαρμογή κανόνων του γραπτού και του εθιμικού δικαίου. Στην υπό εξέταση χρονική περίοδο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών όπως αυτή υπαγορευόταν κυρίως από την ανάγκη των αντιδίκων για γρήγορη διευθέτηση των υποθέσεών τους, καθώς και για την αποφυγή τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines the ways that the rules of law were applied during the dispute of resolution. Thus, there was conducted an extensive research of the multitudinous archival material of the Corfu archives. It is well known that Corfu was considered as a very significant place of such developments due to its major geopolitical location. The latest century of the Venetian domination and the next century were characterized by a number of changes as a result of the general political, economic and social changes, nevertheless, the institution of arbitration and mediation seems to differ slightly. We point out the urban characteristics of economic activities, which are framed and documented by the application of rules of written and common law. The main interest at this specific time period is focused on the extrajudicial dispute resolutions at Corfu. This period was mainly characterized as a period where every citizen required a quick solution for his cases, as well as avoidance of unnece ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/48844
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48844
ND
48844
Εναλλακτικός τίτλος
Extrajudicial dispute resolution: arbitration and dispute settlement in front of the notary in Corfu: (18th and 19th centuries)
Συγγραφέας
Μουρατίδη, Σπυριδούλα του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζαρίδη Αικατερίνη
Μανδυλαρά Άννα
Νικολάου Γεώργιος
Παγκράτης Γεράσιμος
Κωνσταντινίδου Κατερίνα
Χατζάκης Ιωάννης
Πανοπούλου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών; Δικαιοπραξίες; Κανόνες και αρχές δικαίου; Διαμεσολάβηση; Διακανονισμός; Αιρετοκρισία-διαιτησία; Συνυποσχετικά; Κριτές; Μεταβιβάσεις κυριότητας; Δανειστικές συμβάσεις; Μισθώσεις; Εταιρείες (συντροφίες); Προικώα και κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία; Κέρκυρα; 18ος-19ος αι.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
475 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.