Η ύβρις στη ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα: οι απεικονίσεις του μύθου της πτώσης του Ικάρου

Περίληψη

Το μυθολογικό επεισόδιο με την Πτώση του Ικάρου παρουσιάζει σημαντική πύκνωση κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα. Στη διατριβή μελετάται εάν τα αφηγηματικά στοιχεία του επεισοδίου της Πτώσης του Ικάρου σχετίζονται με την άνοδο της δημοτικότητάς του και εάν αυτό συμβαίνει επειδή εμπεριέχεται στον μύθο η έννοια της ύβρεως. Στόχος είναι να διερευνηθεί, εάν σε κάθε έργο ξεχωριστά εμπίπτουν οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, ώστε να του αποδίδεται συμβολική ερμηνεία υπό το πρίσμα της ύβρεως και να κατηγοριοποιηθούν τα σωζόμενα έργα, σύμφωνα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά, εφόσον αυτά υπάρχουν. Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετώνται οι αρχαίες πηγές που αναφέρονται στην Πτώση του Ικάρου, η πρότερη εικονογραφική παράδοση του μυθολογικού επεισοδίου και το κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό και εικαστικό πλαίσιο της εποχής. Το δεύτερο μέρος διακρίνεται σε τρία μέρη, όπου εξετάζονται τα Εμβλήματα, τα έργα που εντοπίζονται στην Ιταλία και τα έργα που έχουν φιλοτεχνηθεί από καλλιτέχνες με κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The myth of the Fall of Icarus was a popular theme during the 16th & 17th centuries. This dissertation studies whether the narrative elements of the Fall of Icarus are related to the rise of its popularity and this is because the concept of hubris is central to the myth. The aim of the dissertation is to investigate whether the prevailing social conditions were included in each artwork, in order to allow symbolic interpretation in the light of hubris and to categorize the surviving works, according to their common characteristics, if they exist. The first part of the dissertation studies the ancient sources that refer to the Fall of Icarus, the earlier iconographic tradition of the myth and the social, political, religious and artistic context of the time. The second part is divided into three parts, examining the Emblems, the artworks located in Italy and those created by artists from the rest of Europe. The Fall of Icarus was very popular in the 16th and 17th centuries in the norther ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48378
ND
48378
Εναλλακτικός τίτλος
Hubris in 16th & 17th century art: the fall of Icarus
Συγγραφέας
Φιωτάκη, Ευφροσύνη του Αντώνιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκάτου Θεοδώρα
Μαυρομιχάλη Ευθυμία
Σαραφιανός Αριστείδης
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας
Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία
Φλιτούρης Λάμπρος
Λιτσαρδοπούλου Ναυσικά
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ίκαρος; Ύβρις; Μυθολογία; Εμβλήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
572 σ., εικ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.