Αξιοποίηση γεωδαιτικών αισθητήρων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος καταγραφής και εμβιομηχανικών παραμέτρων στην αγωνιστική κωπηλασία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το πρόβλημα της ολοκληρωμένης καταγραφής και εκτίμησης κρίσιμων παραμέτρων εμβιομηχανικής και αξιολόγησης των επιδόσεων συστήματος αγωνιστικής κωπηλασίας, με την αξιοποίηση ετερογενών αισθητήρων και μεθόδων κινηματικού εντοπισμού, και στόχο την βελτίωση της κωπηλατικής τεχνικής και την υποβοήθηση της προπονητικής διαδικασίας. Αναπτύσσεται αλγόριθμος βάσει του οποίου υπολογίζεται η κατάσταση κινητικής και κινηματικής του συστήματος παρατήρησης και ανιχνεύονται, αξιολογούνται και ταξινομούνται οι «κύκλοι κουπιάς» χαμηλής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται δύο ομάδες δεικτών οι οποίοι περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος βάσει μετρητικών δεδομένων. Αφενός, οι δείκτες CIEs (critical input elements) οι οποίοι περιγράφουν με πληρότητα την τρέχουσα κατάσταση του αθλητή και του εξοπλισμού του σκάφους (κουπιά), και αφετέρου, οι δείκτες KPIs (key performance indicators) οι οποίοι συνοψίζουν και τυποποιούν την απόδοση (κινηματική κατάσταση) του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Accurate and robust measures of performance are critical for assessing competitive athletes and for improving training methodologies. This becomes of particular interest for elite rowing due to the complex biomechanical factors associated with the rowing process and the high level of the technique required in order to achieve optimal performances. Nevertheless, despite the great number of studies and systems currently available, a robust performance evaluation procedure and a fully integrated monitoring system is still not evident for rowing. In this regard, this work aims at a new methodological approach for performance evaluation and technique improvement for competitive rowing and developing an integrated, on-water, prototype monitoring system. The proposed solution relies on the introduction of two sets of parameters, named CIEs (critical input elements) and KPIs (key performance indicators). These include the full content of motion and force elements induced by the athlete and the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
DOI
10.12681/eadd/48241
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48241
ND
48241
Εναλλακτικός τίτλος
Development and evaluation of a data acquisition and biomechanics system using geodetic sensors and methodologies in competitive rowing
Συγγραφέας
Μπίμης, Αθανάσιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Βασίλειος
Γούργουλης Βασίλειος
Σταθάς Δημοσθένης
Μαυρωτάς Γεώργιος
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Πανταζής Γεώργιος
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κωπηλασία; Εμβιομηχανική; Κινηματικά χαρακτηριστικά; Επιδόσεις; Καταγραφή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
155 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.