Η επίδραση χαμηλών δόσεων αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 σε ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους του σπέρματος

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας κλινικής διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης χαμηλών δόσεων αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 (Σιλδεναφίλης και Βαρδεναφίλης) στις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους του σπέρματος και στις αναπαραγωγικές ορμόνες υπογόνιμων ανδρών. Το πρωτόκολλο της έρευνας βασίστηκε σε ένα σύνολο 110 υπογόνιμων ανδρών που χωρίστηκε σε 4 ομάδες. Στους 22 άνδρες που εντάχθηκαν στην ομάδα Α (n=22) χορηγήθηκε σιλδεναφίλη 12,5mg ημερησίως για 30 ημέρες. Στην ομάδα Β, που αποτέλεσαν 22 υπογόνιμοι άνδρες (n=22), δόθηκε καθημερινά σιλδεναφίλη 12,5mg για 60 ημέρες. Η ομάδα C περιελάμβανε άλλους 22 ασθενείς (n=22), οι οποίοι για 30 μέρες έκαναν λήψη βαρδεναφίλης 5mg ημερησίως. Στους 22 ασθενείς που επιλέχτηκαν για την ομάδα D (n=22) χορηγήθηκε καθημερινά βαρδεναφίλη 5mg για 60 ημέρες. Τέλος, στην ομάδα E εντάχτηκαν άλλοι 22 υπογόνιμοι άνδρες (n=22) που αποτέλεσαν την ομάδα παρακολούθησης (control group), χωρίς να λάβουν καμιά φαρμακευτική αγωγή για τις 60 ημέρες που παρακολουθήθηκαν. Όλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this clinical thesis was to study the effect of low doses of phosphodiesterase 5 inhibitors (sildenafil and vardenafil) on the quantitative and qualitative parameters of sperm and reproductive hormones in infertile male. The research protocol was based on a total of 110 infertile men divided into 4 groups. The 22 men in Group A (n = 22) were administered sildenafil 12.5 mg daily for 30 days. Group B comprising of 22 infertile men (n = 22) was given daily sildenafil 12.5mg for 60 days. Group C included another 22 patients (n = 22) who were receiving vardenafil 5mg daily for 30 days. The 22 patients selected for group D (n = 22) were administered vardenafil 5mg daily for 60 days. Finally, group E included another 22 infertile men (n = 22) who formed the control group without receiving any medication for the 60-day follow-up. All men from each group underwent sperm testing and hormone testing before the study and 48 hours after the last dose of the drug. Sperm volume (ml), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48202
ND
48202
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of low-dose phosphodiesterase 5 inhibitors on the qualitative and quantitative parameters of semen
Συγγραφέας
Κούκος, Σωτήριος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ουρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Σοφικίτης Νικόλαος
Γιαννάκης Δημήτριος
Μπαλτογιάννης Δημήτριος
Γκλαντζούνης Γεώργιος
Μακρυδήμας Γεώργιος
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος
Πασχόπουλος Μηνάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5; Σιλδεναφίλη; Βαρδεναφίλη; Παράμετροι σπέρματος; Σπερματοζωάρια; Όρχις; Ανδρική υπογονιμότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)