Υπολογιστική μελέτη λειτουργικών Fe-X (X=Cu, Co, Mn) επιστρώσεων και νανοσυσσωματωμάτων για περιβαλλοντικά βιώσιμες εφαρμογές

Περίληψη

Το ενδιαφέρον για τους φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα Fe-X (X = Cu, Co, Mn) νανοσυσσωματώματα και επικαλύψεις αυξάνεται σήμερα λόγω των πιθανών ανώτερων μαγνητικών ιδιοτήτων τους που μπορούν να οδηγήσουν σε εφαρμογές σε πολλαπλά πεδία όπως η κατάλυση και η παράδοση φαρμάκων. Σε αυτή τη διατριβή, πραγματοποιήσαμε υπολογισμούς συναρτησιακού πυκνότητας φορτίου προκειμένου να μελετήσουμε τα νανοσυσσωματώματα Fe-X (X = Cu, Co, Mn) με στόχο την εύρεση των βέλτιστων ρυθμίσεων και μεγεθών συστάδων που εμφανίζουν την υψηλότερη μαγνητική ροπή (MM). Επιλέγουμε υποκατάσταση Cu καθώς είναι ένα κλασικό μη μαγνητικό στοιχείο, ενώ τα γνωστά μαγνητικά στοιχεία Co και Mn εμφανίζουν σύζευξη Ferromagnetic (FM) και Antiferromagnetic (AFM) με Fe αντίστοιχα. Για αυτούς τους λόγους, διερευνούμε διάφορα μεγέθη συστάδων λαμβάνοντας υπόψη διάφορες συνθέσεις και ατομικέςδιαμορφώσεις που αναλύουν την ηλεκτρονική πυκνότητα καταστάσεων (EDOS), τις κυματοσυναρτήσεις (WF) και τον πληθυσμό των ηλεκτρονίων. Διαπι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The interest in the environmentally friendly and sustainable Fe-X (X=Cu, Co, Mn) nanoclusters and coatings is increased nowadays due to their potential superior magnetic properties that can lead to applications in multiple fields like catalysis and drug delivery. In this thesis, we performed density functional calculations in order to study the Fe-X (X=Cu, Co, Mn) nanoclusters aiming in finding the optimum configurations and cluster sizes exhibiting the highest magnetic moment (MM). We choose Cu substitution since it is a classical nonmagnetic element while the well-known Co and Mn magnetic elements exhibit Ferromagnetic (FM) and Antiferromagnetic (AFM) coupling with Fe respectively. For these reasons, we explore various cluster sizes considering several compositions and atomic conformations analyzing the electronic density of states (EDOS), the wave functions (WF) and the electron population. We found that the FeCu clusters exhibit the highest Fe local MM when Fe is at cluster’s surfa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48174
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48174
ND
48174
Εναλλακτικός τίτλος
Computational design of functional Fe-X (X=Cu, Co, Mn) coatings and nanoclusters for environmentally sustainable applications
Συγγραφέας
Cutrano, Carla (Father's name: Sergio)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Λέκκα Χριστίνα
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Ευαγγελάκης Γεώργιος
Λιδορίκης Ελευθέριος
Κομνηνού Φιλομέλα
Κιοσέογλου Ιωσήφ
Γεργίδης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογισμοί; Νανοτεχνολογία; Μαγνητική ροπή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
184 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)