Μελέτη της δόσης ακτινοβολίας ασθενών και επαγγελματικά εκτιθέμενων από επεμβάσεις διακαθετηριακού ενδαρτηριακού χημειοεμβολισμού ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και ενδαγγειακής αποκατάστασης ανευρύσματος αορτής

Περίληψη

Οι επεμβατιστές και οι ασθενείς κατά τη διάρκεια των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων λαμβάνουν σημαντικές δόσεις ακτινοβολίας. Ο αριθμός των ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων αυξάνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ο προσδιορισμός των δόσεων ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι επεμβατιστές και οι ασθενείς είναι υψίστης σημασίας. Ο πρώτος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν o προσδιορισμός της ακτινικής επιβάρυνσης του κύριου επεμβατιστή κατά τη διάρκεια σύνθετων ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων και ο προσδιορισμός του μέγιστου ετήσιου αριθμού επεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επεμβατιστές χωρίς να ξεπεράσουν τα θεσμοθετημένα όρια δόσεων. Τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς προτείνονται από αρκετούς διεθνείς οργανισμούς ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την βελτιστοποίηση των τεχνικών που εφαρμόζονται στην επεμβατική ακτινολογία. Ο δεύτερος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για σύνθετες ακτιν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Interventionalists and patients are exposed to considerable radiation doses during fluoroscopically guided procedures. A substantial increase in the annual number off luoroscopically guided procedures has been observed. Determination of the operator’s and patient’s radiation exposure is of utmost importance. The first aim of our study was to determine the radiation exposure of primary interventionalist’s different body parts during complex fluoroscopically guided interventions and to determine the maximum permissible annual workload. Diagnostic reference levels (DRLs) are suggested by many authorities as a tool for dose optimization of the applied techniques in interventional examinations. The second aim of our study was to establish complexity-based local DRLs for different fluoroscopically guided interventions. Dosimetric and anthropometric data were collected prospectively for 35 patients who underwent femoropopliteal PTA, 38 patients who underwent iliac PTA, 52 patients who underwe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48121
ND
48121
Εναλλακτικός τίτλος
Patient and occupational radiation exposure during transarterial chemoembolization and endovascular aneurysm repair procedures
Συγγραφέας
Τζανής, Ελευθέριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Δαμηλάκης Ιωάννης
Τσέτης Δημήτριος
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Μαζωνάκης Μιχαήλ
Μαρής Θωμάς
Ραϊσάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δόση ακτινοβολίας; Έκθεση επεμβατιστών; Έκθεση ασθενών; Εξατομικευμένη δοσιμετρία; Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς; Ακτινοσκόπηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
206 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.