Φαινόμενα μαγνητο-αντίστασης και μαγνητικές ιδιότητες σε πολυστρωματικά λεπτά φιλμ μαγνητικών υλικών

Περίληψη

Πραγματοποιήθηκε η πειραματική μελέτη της μαγνητοαντίστασης, του κανονικού φαινομένου Hall, του ανώμαλου φαινομένου Hall, των μαγνητικών ιδιοτήτων και της τοπογραφίας των επιφανειών στα νανοκοκκώδη φιλμ του σύνθετου (composite) υλικού Co(c)Bi(1-c), από μαγνητικό Co και ημιμεταλλικό Bi στην περιοχή συγκεντρώσεων: 0 ≤ ≤ 0.8. Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων μεπερίθλαση ακτίνων-Χ και ηλεκτρονική μικροσκοπία αποκαλύπτουν: (α) μια συστηματική μεταβολή της νανοκοκκώδους υφής με την μεταβολή της συγκέντρωσης-c του Co και (β) ότι το Co και το Bi δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους για σχηματισμό κραμάτων. Η μελέτη των γαλβανομαγνητικών φαινομένων σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης-c του Co έδειξε ότι υπάρχουν δύο περιοχέςδιαφορετικών μηχανισμών αγωγιμότητας όπου εμφανίζεται το φαινόμενο του percolation για 0 ≤ ≤ 0.3, ενώ για > 0.33 οι ιδιότητες μαγνητοαγωγιμότητας μπορούν να αναλυθούν ως τη συνέλιξη, και όχι την υπέρθεση, της συνεισφοράς του ημιμετάλλου-Bi και της μεταλλικής συνεισφοράς του Co. Η μεταβ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis focus on the experimental study of magnetotransport (magnetoresistance, ordinary and anomalous Hall effect) and magnetic properties, and their relation with surface topography, in nanogranular thin films of the composite system Co(c)Bi(1-c), consisting of magnetic Co and Bi semimetal in the concentration-c range of 0 ≤ ≤ 0.8. Sample characterization with X-ray diffraction and electron microscopy show: (i) a systematic variation in nanogranular morphologyand film texture as a function of Co concentration-c, and (ii) that Co and Bi remain immiscible, forming separate nanograins of Bi and Co in the film. The galvanomagnetic effects observed as a function Co concentration-c show that there are two concentration regions with different mechanisms of electric conductivity, one region where the percolation effect is dominant for 0 ≤ ≤ 0.3, and another region, for > 0.33, where the magnetotransport properties can be analyzed as the convolution, but not as a superpo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48023
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48023
ND
48023
Εναλλακτικός τίτλος
Phenomenon of magnetoresistance and magneic properties in thin film multilayers of magnetic materials
Συγγραφέας
Αθανασόπουλος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Χρηστίδης Χρήστος
Κουνάβης Παναγιώτης
Πίσσας Μιχάλης
Αλεξίου Γεώργιος
Βελγάκης Μιχάλης
Βιτωράτος Ευάγγελος
Κροντηράς Χριστόφορος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φαινόμενο Hall; Ανώμαλο φαινόμενο Hall; Νανοκοκκώδη φιλμ; Βισμούθιο; Μαγνητοαγωγιμότητα; Συνέλιξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)