Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για τη σύνθεση κλασικών και μη κλασικών φωσφινικών ψευδοπεπτιδίων

Περίληψη

Τα οργανοφωσφορικά ισοστερή πεπτιδίων φωσφινικού τύπου ή φωσφινικά ψευδοπεπτίδια αποτελούν μια σημαντική κατηγορία βιοδραστικών ενώσεων. Παρά την ευρεία εφαρμογή που έχουν βρει στη φαρμακευτική χημεία και τη χημική βιολογία, οι συνθετικές μεθοδολογίες που στοχεύουν σε αυτές τις δομές παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς. Συνέπεια αυτού είναι η αδυναμία εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων στην ανακάλυψη φαρμάκων, όπως η διαφοροποίηση τελικού σταδίου και η εισαγωγή στοιχείων περιορισμένης διαμορφωτικής ελευθερίας. H παρούσα διατριβή είχε ως αντικείμενο: (α) Tην ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου διαφοροποίησης τελικού σταδίου φωσφινικών πεπτιδίων που βασίζεται στη ριζική C-αλκυλίωση με χρήση της μεθόδου Giese. Η νέα μέθοδος επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή αλκυλομάδων σε κατάλληλες πρόδρομες ενώσεις τύπου ψευδοδεΰδροαλανίνης και συγκεντρώνει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως συμβατότητα με μη προστατευμένες λειτουργικές ομάδες, χρήση ήπιων συνθηκών, ευκολία χειρισμών, χημειοεκλεκτικότητα, υψηλές αποδόσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Organophosphorus peptide isosters of phosphinic type or phosphinic pseudopeptides constitute an important class of bioactive compounds. Despite their broad application to medicinal chemistry and chemical biology, synthetic limitations associated with their preparation is a major drawback. As a result, application of modern medicinal techniques such as late-stage diversification or introduction of conformational constraints are scarce in the literature. The objectives of this thesis are: (a) The development of a practical, late-stage diversification protocol suitable for phosphinic peptides which is based on a Giese radical C-alkylation strategy. The new methodology allows the facile introduction of alkyl chains to suitable precursors of phosphinic pseudodehydroalanine type and is characterized by several advantages, such as compatibility with unprotected functional groups, mild reaction conditions, operational simplicity, chemoselectivity, high yields and short reaction times. (b) The ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/47927
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47927
ND
47927
Εναλλακτικός τίτλος
Development of novel methodologies for the synthesis of classical and non-classical phosphinic pseudopeptides
Συγγραφέας
Βορεάκος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδης Δημήτριος
Μουτεβελή - Μηνακάκη Παναγιώτα
Μαγκριώτη Βικτωρία
Γκιμήσης Αθανάσιος
Ζωγράφος Αλέξανδρος
Κόκοτος Χριστόφορος
Σταθάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική σύνθεση; Διαφοροποίηση τελικού σταδίου; Φωσφινικό οξύ; Ριζική αντίδραση; Μηχανιστική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.