Χημικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και κυτταρική απάντηση: φαρμακολογική και επιγενετική προσέγγιση

Περίληψη

Ο τριβουτυλοκασσίτερος (ΤΒΤ) είναι ένας διαδεδομένος περιβαλλοντικός ρυπαντής, αλλά ως ουσία με πιθανή φαρμακολογική δράση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ο μονοκύτταρος οργανισμός Saccharomyces cerevisiae επιλέχθηκε ως κατάλληλο πειραματικό πρότυπο για την μελέτη της επίδρασης του ΤΒΤ στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του ΤΒΤ στην ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, τη μορφολογία και το μεταβολικό προφίλ του S. cerevisiae, και η διερεύνηση πιθανής ανάπτυξης επιγενετικών και προσαρμοστικών κατά την έκθεση στην υπό μελέτη ουσία, με στόχο την αποσαφήνιση των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων του ΤΒΤ με τις βιολογικές διεργασίες των ευκαρυωτικών κυττάρων και οργανισμών. Η πειραματική προσέγγιση αφορούσε εφάπαξ ή/και επαναλαμβανόμενη χορήγηση διαφόρων δοσολογικών σχημάτων ΤΒΤ (5-31,5 μΜ) σε ασύγχρονες καλλιέργειες του S. cerevisiae ATCC 2366 κατά τη λανθάνουσα, λογαριθμική και/ή στάσιμη φάση της ανάπτυξης. Η απάντηση του σακχαρομύκητα αξιολογήθηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Although tributyltin (TBT) is a widespread environmental pollutant, its effects at the cellular level has not been adequately studied. The unicellular eukaryote S. cerevisiae is considered as a appropriate model organism for the study of the effects of TBT on eukaryotic cells. The aim of this study was to investigate the effects of TBT on the growth, proliferation, survival, morphology and metabolic profile of S. cerevisiae as well as the development of potential epigenetic alterations and/or adaptive mechanisms after TBT exposure. Ultimately, this study sought to explore the putative interactions of TBT with the biological processes in eukaryotic cells and organisms. The experimental approach included single and/or repeated administration of different TBT dosages (5.0-31.5 μM) in asynchronous cultures of S. cerevisiae ATCC 2366 during the lag, logarithmic and/or stationery phase of growth. The yeast response was evaluated under the optical microscope, mainly by determining the total c ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/47719
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47719
ND
47719
Εναλλακτικός τίτλος
Chemical enviromental agents and cellular response: pharmacological and epigenetic approach
Συγγραφέας
Μαργαρίτου, Αικατερίνη του Μόσχος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πάντος Κωνσταντίνος
Κυριακίδης Δημήτριος
Μουρούζης Ιορδάνης
Καβαντζάς Νικόλαος
Φιλίππου Αναστάσιος
Δέτση Αναστασία
Τραφαλής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τριβουτυλοκασσίτερος ( TBT)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xix, 161 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.