Προχωρημένες αλγοριθμικές τεχνικές για την εκτίμηση ποσοτικών παραμέτρων μαγνητικής τομογραφίας μέσω 2D/3D παραμετρικών χαρτών: κλινικές εφαρμογές σε εγκεφαλικoύς όγκους, σκλήρυνση κατά πλάκας, αιμοσιδήρωση και οστεοπόρωση

Περίληψη

Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας ως ποσοτικού εργαλείου έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διάγνωση παθολογικών ιστών. Σε συμβατική μαγνητική τομογραφία, η αντίθεση της εικόνας βασίζεται στον Τ1 (διαμήκης χρόνος αποκατάστασης ), στον Τ2 (εγκάρσιος χρόνος αποκατάστασης), στον T2* (συνολικός χρόνος εγκάρσιας αποκατάστασης) και στη μοριακή διάχυση και ροή νερού / αίματος. Το τελικό σήμα voxel εικόνας 2D / 3D MR λαμβάνεται από τις έμμεσες συνεισφορές όλων των παραπάνω παραμέτρων και παρουσιάζεται ως εικόνα 2D / 3D MR με αντίθεση με βάση το σχετικό βάρος παραμέτρων (T1-W, T2-W, T2 * W, Diffusion-W κ.λπ.). Ένας παραμετρικός χάρτης, είναι το αποτέλεσμα μιας μαθηματικής προσαρμογής του σήματος για κάθε μια από αυτές τις παραμέτρους. Συνεπώς, η ακρίβεια της μεθόδου για την προσαρμογή αυτή είναι υψηλής σημασίας ώστε να είναι ακριβής η μέτρηση. Επίσης, αρκετές προηγμένες τεχνικές και μέθοδοι μέτρησης υπάρχουν στην βιβλιογραφία αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στα πρω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The use of MRI as a quantitative tool has attracted great interest and has a significant impact on diagnosis of tissue abnormalities. In conventional MRI the image contrast is primarily based on tissue T1 (longitudinal relaxation time), T2 (transverse relaxation time), T2*(overall transverse relaxation time) and water/blood molecular diffusion and flow. The final 2D/3D MR image voxel signal is obtained from the indirect contributions of all the above parameters and is presented as a 2D/3D MR image with contrast reflecting the relative parameter weight (T1-W, T2-W, T2*-W, Diffusion-W etc). A map can be generated by fitting the signal curve of each contrast related parameter. Therefore, the accuracy and precision of the fitting method is of particular interest, so that the created map is accurate. Also, many advanced methods exist in literature for these measurements, providing additional information, but not in the current exams in the hospitals. Therefore, the challenges in quantitativ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47414
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47414
ND
47414
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced computational algorithms for the estimation of quantitative MRI parameters via 2D/3D parametric mapping: applications in brain oncology, multiple sclerosis, hemosiderosis and osteoporosis
Συγγραφέας
Καλαϊτζάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας. Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης
Εξεταστική επιτροπή
Μαρής Θωμάς
Καραντάνας Απόστολος
Μαριάς Κωνσταντίνος
Σίμος Παναγιώτης
Ζαγανάς Ιωάννης
Μαζωνάκης Μιχαήλ
Παπαδάκη Ευφροσύνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ποσοτική μαγνητική τομογραφία; Υπολογιστικοί αλγόριθμοι; Ομοιώματα μαγνητικής τομογραφίας; Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ); Ογκολογία; Αιμοσιδήρωση; Βιοδείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
243 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.