Η μέτρηση του κολλαγόνου σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα (B ή C) ως μέσο για την πρόβλεψη της ιολογικής ανταπόκρισης

Περίληψη

Η ποσοτικοποίηση του κολλαγόνου ως αναλογία κολλαγόνου στη βιοψία ήπατος (Collagen Proportionate Area – CPA) σε βιοψίες ήπατος παρέχει το βαθμό της ηπατικής ίνωσης. Αυτό αποτελεί το πιο τυπικό ιστολογικό χαρακτηριστικό στις ιογενείς ηπατίτιδες. Η σταδιοποίηση επί του παρόντος βασίζεται σε ημιποσοτικά συστήματα ταξινόμησης, όπως το Ishak και το METAVIR. Ο υπολογισμός της CPA με τεχνικές ανάλυσης εικόνων αποδείχτηκε πιο ακριβής σε σύγκριση με τα ημιποσοτικά συστήματα ταξινόμησης. Ωστόσο, η έλλειψη τυποποίησης και ισχυρών μεθοδολογιών για την αξιολόγιση της ψηφιακής ανάλυσης εικόνων για CPA αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα και ως εκ τούτου η CPA δεν χρησιμοποιείται ακόμα στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η παρούσα εργασία προτείνει μια πλήρως αυτοματοποιημένη μεθοδολογία για την εξαγωγή της CPA, η οποία βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) και περιλαμβάνει τρία στάδια. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός του φόντου από τους ιστούς όπως επίσης και η ανίχνευση ίν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Extraction of collagen proportionate area (CPA) in liver biopsy images provides the amount of fibrosis in liver tissue. This is the most distinguishing histological feature in viral hepatitis. Staging is currently based on semi-quantitative scores, such as the Ishak and METAVIR. CPA calculation based upon image analysis techniques has since proven to be more accurate than semi-quantitative scores. Though, lack of standardization and robust methodologies for assessment of computerized image analysis for CPA has proven to be a major limitation and hence CPA has not yet reached daily clinical practice. This current work proposes a fully automated methodology for CPA extraction. It is based on machine learning techniques and is composed by three stages. In particular, background tissue separation and fibrosis detection in regions of liver tissue has been performed with the use ofclustering algorithms. Classification algorithms have also been employed in order to differentiate between liver ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47322
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47322
ND
47322
Εναλλακτικός τίτλος
Collagen morphometric analysis in liver biopsies of patients with chronic viral hepatitis (HCV or HBV) predicts virological response
Συγγραφέας
Τσιάνου, Ζωή (Πατρώνυμο: Επαμεινώνδας)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Γαστρεντερολογική
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοδούλου Δημήτριος
Τσιάρα Σταυρούλα
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Γκλαβάς Ευριπίδης
Χρήστου Λεωνίδας
Τσίπουρας Μάρκος
Τζάλλας Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ποσοτικοποίηση κολλαγόνου ως αναλογία κολλαγόνου; Βιοψία ήπατος; Ηπατική ίνωση; Ιογενής ηπατίτιδα C; Ιογενής ηπατίτιδα B; Κατηγοριοποίηση ηπατικής ίνωσης; Ψηφιακή ανάλυσης εικόνων; Μηχανική μάθηση; Αλγόριθμοι ομαδοποίησης; Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
100 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.