Φωτοοργανοκατάλυση: μια πράσινη εναλλακτική μορφή κατάλυσης για οργανικούς μετασχηματισμούς και εφαρμογές στη χημική βιομηχανία

Περίληψη

Η Φωτοκατάλυση αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα κατάλυσης. Τα τελευταία χρόνια, εντείνονται οι προσπάθειες για χρήση ήπιων, οικολογικότερων μεθόδων αλλά και για τη χρήση φωτός σε φωτοκαταλυτικές αντιδράσεις, με σκοπό την ανάδειξη της Πράσινης Χημείας. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής γίνεται μια εισαγωγή στη Φωτοχημεία. Στη δεύτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική αναφορά στην αντίδραση ριζικής προσθήκης σε ολεφίνες, χρησιμοποιώντας το βρωμοτριχλωρομεθάνιο και το βρωμοακετονιτρίλιο ως πηγή της αλκυλο-ομάδας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το βιβλιογραφικό υπόβαθρο της αντίδρασης ενεργοποίησης ενός δεσμού C-H, σε μια σειρά αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων είναι η φωτοχημική αντίδραση αλδεϋδών με ενεργοποιημένα και μη αλκένια και οι φωτοχημικές αντιδράσεις ετεροκυκλικών ενώσεων με ενεργοποιημένα αλκένια, σουλφόνυλο εστέρες, αλλά και με αντιδραστήρια υπερσθενούς ιωδίου. Σκοπό της παρούσας διατριβής (τέταρτο κεφάλαιο) αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός φωτοκαταλυτικών πρωτοκόλλων για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Photocatalysis constitutes a rapidly expanding sector. In recent years, more efforts are focusing οn the case of mild, environmentally safe methods and light in organic reactions, as a mean to emphasize its turn to Green Chemistry. In the first chapter of this thesis, Photochemistry is introduced. The second chapter refers to a literature report on radical addition on olefins, using bromotrichloromethane and/or bromoacetonitrile as the alkyl source. In the third chapter, the literature background on radical addition of aldehydes into electron deficient and electron rich alkenes, via C-H activation, is provided. The literature background on the reaction between heterocycles and electron deficient olefins, sulfonyl esters and hypervalent iodine reagents is also given. The aim of the present thesis (fourth chapter) was the development of a photocatalytic protocol for the radical addition of bromotrichloromethane and bromoacetonitrile on olefins, leading to bromoderivatives. The study of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47184
ND
47184
Εναλλακτικός τίτλος
Photoorganocatalysis: a green alternative catalysis for organic transformations and applications in chemical industry
Συγγραφέας
Βουτυρίτσα, Έρρικα Ευθύμιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙ. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κόκοτος Χριστόφορος
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Κόκοτος Γεώργιος
Γκιμήσης Αθανάσιος
Γεωργιάδης Δημήτριος
Μαγκριώτη Βικτώρια
Βασιλείου Σταματία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική σύνθεση; Πράσινη χημεία; Φωτοχημεία; Αειφόρος κατάλυση; Συνθετική μεθοδολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
322 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.