Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας νερού μεσογειακών υδάτινων συστημάτων με βάση τη μορφολογική, ταξινομική και λειτουργική βιοποικιλότητα του ζωοπλαγκτού

Περίληψη

To ζωοπλαγκτό κατέχει σημαντική και στρατηγική θέση στο τροφικό πλέγμα των λιμναίων οικοσυστημάτων. Αλλαγές στην αφθονία, βιομάζα και σύνθεση των ζωοπλαγκικών κοινωνιών μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη λειτουργία του τροφικού πλέγματος. Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη δεικτών ζωοπλαγκτού με βάση τη λειτουργική, μορφολογική και ταξινομική ποικιλότητα για την αξιολόγηση της τροφικής κατάστασης και της οικολογικής ποιότητας των μεσογειακών λιμνών κατά τη θερινή περίοδο. Για αυτό, αναλύθηκαν δεδομένα από 17 ελληνικές λίμνες που καλύπτουν το εύρος της τροφικής κατάστασης και της οικολογικής ποιότητας. Οι ζωοπλαγκτικές θερινές κοινωνίες ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο κυριαρχίας με τα τροχοφόρα να κυριαρχούν στην αφθονία και τα καρκινοειδή στη βιομάζα, ενώ τα κυρίαρχα είδη και το μέγεθός τους καθορίστηκε από τη σύνθεση του φυτοπλαγκτού και τη θήρευση των ψαριών. Tα κωπήποδα διαχώρισαν τις λίμνες σε έξι ομάδες, ανεξάρτητα από την τροφική κατάσταση ή τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Για την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Zooplankton community occupies an important and strategic position within the trophic web of lake ecosystems. Changes in abundance, biomass and structure of the zooplankton community can yield information about the food web functioning. The aim of the dissertation was to develop zooplankton indices based on the functional, morphological and taxonomic diversity of zooplankton groups for assessing eutrophication and ecological water quality of Mediterranean lakes during the summer period. For that, data of 17 Greek lakes covering the whole trophic spectrum and ecological water quality were analyzed. Almost all summer zooplankton communities had the same dominance pattern with mainly rotifers dominating in abundance and crustaceans in biomass, while the dominant species and their size were influenced by phytoplankton composition and fish predation. Copepoda clustered the lakes into six groups, regardless of the lake’s trophic state or morphological characteristics. For eutrophication asse ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47164
ND
47164
Εναλλακτικός τίτλος
Development of water quality indices for mediterranean aquatic systems based on morphological, taxonomic and functional biodiversity of zooplankton
Συγγραφέας
Στάμου, Γεωργία Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας. Εργαστήριο Ιχθυολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλούδη Ευαγγελία
Μουστάκα Μαρία
Μαζάρης Αντώνιος
Μπόμπορη Δήμητρα
Κορμάς Κωνσταντίνος
Καραγιάννη Ήρα
Χρήστου Επαμεινώνδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ζωοπλαγκτόν; Μεσογειακές λίμνες; Οικολογική ποιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα