Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στον μεσοπόλεμο 1922-1940

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της ταυτότητας και της δράσης των προσφυγικών αθλητικών σωματείων, τα οποία ιδρύθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο (1922-1940). Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη Μ. Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, παρά τις διαφορές τους ως προς την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική τους κατάσταση, έγιναν σταδιακά φορείς μιας ειδικής ταυτότητας, αυτής του πρόσφυγα. Αναπόδραστη ανάγκη για τα μέλη του προσφυγικού κόσμου υπήρξε η συγκρότηση σωματείων και η συλλογική τους εκπροσώπηση έναντι των αρχών. Πολλά από αυτά τα σωματεία θα αναδεικνύονταν ως φορείς διάσωσης και προβολής της μνήμης των τόπων καταγωγής των μελών τους, η δε προσφυγική νεολαία θα έβρισκε διέξοδο στα εκατοντάδες αθλητικά σωματεία, τα οποία αναφύονταν στους προσφυγικούς συνοικισμούς της χώρας. Σ’ αυτό το πλαίσιο ερευνήθηκε η δράση πεντακοσίων και πλέον αθλητικών σωματείων, τα οποία ιδρύθηκαν στην Αττικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate the identity and activity of the refugee sports clubs, which were founded and activated in Greece during the Interwar period (1922-1940). After the Asia Minor Catastrophe, people who left their homes in Asia Minor and settled in Greece, despite their differences in economic, social and cultural status, gradually became carriers of a specific identity of the refugee. An urgent need for the members of the refugee world was the formation of associations and their collective representation towards the authorities. Many of these clubs would emerge as rescuers and promoters of remembrance of the places of origin of their members, and refugee youth would find a way out through the hundreds of sports clubs that sprang up in the country's refugee settlements. In this context, the activity of the five hundred and more sports clubs established in Attica, Thessaloniki and the periphery of the country was investigated. The sports activity of the refugees ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47097
ND
47097
Εναλλακτικός τίτλος
Refugee sports clubs in the interwar period 1922-1940
Συγγραφέας
Μπαλτάς, Ανδρέας Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουλούρη Χριστίνα
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
Παπαδημητρίου Δέσποινα
Αλμπανίδης Ευάγγελος
Χουμεριανός Εμμανουήλ
Βαφέας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αθλητισμός; Σωματεία; Πρόσφυγες; Μεσοπόλεμος; Μικρά Ασία; Κωνσταντινούπολη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 359 σ., πιν.