Η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα και το ζήτημα των Στενών από τη συνθήκη της Λωζάνης (1923) έως και τη σύμβαση του Μοντρέ (1936)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας στο Ζήτημα των Στενών από τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923) έως και τη Σύμβαση του Μοντρέ (1936). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτική που διαμόρφωσε η εκάστοτε βρετανική και ελληνική πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ηγεσία έναντι του ζητήματος των τουρκικών στενών. Επίσης, εξετάζονται οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή και η επίδρασή τους στην εξέλιξη του ζητήματος έως και την υπογραφή της Σύμβασης του Μοντρέ.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Present doctoral dissertation examines the policies of Great Britain and Greece on the Straits Question from the Lausanne Treaty (1923) to the Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits (1936). In paricular, it analyses the policies of the British and Greek politic, diplomatic and military leadership. Particular emphasis is given to the region' s geopolitical balance of power and the extent of its impact upon the evolution of the issue of the Turkish Straits, until the Montreux Convention signature.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47086
ND
47086
Εναλλακτικός τίτλος
Great Britain, Greece and the Straits question from the Lausanne treaty (1923) to the Montreux convention regarding the regime of the straits (1936)
Συγγραφέας
Τσάμος, Δημήτριος Σωτήριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σακκάς Ιωάννης
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Ακτσόγλου Ιάκωβος
Μαντά Ελευθερία
Σεϊμένης Ιωάννης
Τσαρδανίδης Χαράλαμπος
Στριμπής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Το ζήτημα των Στενών; Συνθήκη της Λωζάνης; Συνθήκη Μοντραί; Ανατολικό ζήτημα; Βρετανική εξωτερική πολιτική; Ελληνική εξωτερική πολιτική; Τούρκικη εξωτερική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3, vii 605 σ.