Μελέτη της οικολογίας και ταξινομικής των θαλάσσιων βενθικών διατόμων του Σαρωνικού Κόλπου

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο την οικολογική μελέτη των βενθικών βιοκοινοτήτων των διατόμων σε παράκτιες περιοχές του Σαρωνικού κόλπου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση και ταξινομική κατάταξη των ειδών των βενθικών διατόμων, η οποία ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μελέτης. Επιπλέον εξετάστηκε η σύνθεση της βιοκοινότητας (βιομάζα, ποικιλότητα και αφθονία), η εποχική διαδοχή και η χωρική κατανομή των βενθικών βιοκοινοτήτων στον Σαρωνικό κόλπο. Περαιτέρω στόχος της διατριβής ήταν η εκτίμηση των δυνατοτήτων των βενθικών διατομών για ανίχνευση διαφορών στην ποιότητα των παράκτιων υδάτων λόγω ευτροφισμού, που προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σε ένα ολιγοτροφικό σύστημα (όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος). Τέλος η διατριβή είχε ως στόχο να διερευνήσει και να προτείνει είδη και γένη διατόμων, τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων.Η επιλογή των παράκτιων περιοχών του Σαρωνικού κόλπου ως θέμα μελέτης κρίθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is the ecological study of benthic diatom communities in coastal areas of the Saronicos Gulf. Particular emphasis was placed on the identification and taxonomic classification of benthic diatom species, which was necessary for the completion of the study. In addition, the composition of the community (biomass, diversity and abundance), seasonal succession and spatial distribution of benthic communities in the Saronicos Gulf were examined. A further objective of this thesis was to evaluate the potential of benthic sections for detecting eutrophication-induced coastal water quality differences in an oligotrophic system (such as the eastern Mediterranean). Finally, the thesis aimed to investigate and suggest diatom species and genera, which may serve as bio-indicators for assessing coastal water quality.The choice of coastal areas of the Saronicos Gulf as a subject of study was very interesting. Coastal ecosystems are known to play an important ecological role, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47018
ND
47018
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the ecology and classification of the marine benthic diatoms of the Saronic Gulf
Συγγραφέας
Καφούρης, Σάββας Πέτρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Ραΐτσος - Εξαρχόπουλος Διονύσιος
Οικονόμου - Αμίλλη Αθηνά
Τσίρτσης Γεώργιος
Κορμάς Κωνσταντίνος
Μεγαλοφώνου Περσεφόνη
Μουστάκα Μαρία
Σπαθάρη Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Οικολογία; Μεσόγειος Θάλασσα; Παράκτια οικοσυστήματα; Σαρωνικός κόλπος; Ταξινομική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
313 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.