Δημιουργία φωτοεπαγώμενων δομών σε διαλύματα πολυδιενίων

Περίληψη

Το αντικείμενό της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της μη αναμενόμενης απόκρισης διαυγών πολυμερικών διαλυμάτων πολυβουταδιενίου και πολυισοπρενίου, σε διάφορους οργανικούς διαλύτες, σε ασθενή ακτινοβολία LASER στο ορατό. Η ακτινοβόληση αυτών των διαλυμάτων οδηγεί σε τοπικές αλλαγές του δείκτη διάθλασης και στο σχηματισμό μικροδομών, κατά μήκος της πορείας διάδοσης του φωτός. Μελετώντας το φαινόμενο αυτό, προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τη λεπτομερή του φαινομενολογία, να προβλέψουμε την απόκριση των πολυμερικών διαλυμάτων στην ακτινοβόλησή τους μέσω προσομοιώσεων, να ανακαλύψουμε την προέλευση της αλληλεπίδρασης του πολυμερούς με το φως και να διερευνήσουμε πιθανές εφαρμογές του. Για την επίτευξη των παραπάνω, ερευνούμε το πως αποκρίνεται το πολυμερές σε διάφορες συνθήκες, όπως το διαφορετικό περιβάλλον διαλυτών, οι διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης, οι διαφορετικές φυσικο- χημικές παράμετροι (όπως η μικροδομή ή το μοριακό βάρος του πολυμερούς) ή και την ύπαρξη οξυγόνου στο διαλύτη. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present work is the study of the unanticipated response of common (but specific) polymer solutions (polybutadiene and polyisoprene in a variety of solvents) to red light laser irradiation. Mild red laser irradiation leads to a local change of the refractive index and the formation of microstructures along the direction of beam propagation. We try to establish the phenomenology of the effect, reproduce by means of numerical simulations the response of solutions to irradiation, discover the origin of the response and explore possible practical applications of the effect. To do so, we investigate the dependence of the response on conditions like the solvent environment, the irradiation conditions, and the effect of other physico- chemical parameters, such as polymer microstructure and molecular weight or even the presence of dissolved oxygen in the solutions. We characterize the irradiated structures materials through spectroscopy to observe possible changes in microstr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46901
ND
46901
Εναλλακτικός τίτλος
Light-induced patterning in polydiene solutions
Συγγραφέας
Μπόγρης, Αθανάσιος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Φυτάς Γεώργιος
Loppinet Benoit
Βλασσόπουλος Δημήτριος
Πετεκίδης Γεώργιος
Πίσπας Aστέριος
Μακρής Κωνσταντίνος
Πισσαδάκης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμερή; Διαλύματα πολυμερών; Πολυδιένια; Φωτοεπαγόμενες μικροδομές; Εγγραφή με laser; Φωτοοξείδωση; Φωτονικές συσκευές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.