Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων του Cu(I) με στόχο τη χρήση τους σε νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ, υπό την επίβλεψη του Επ. Καθ. Α. Ι. Φιλιππόπουλου. Πραγματεύεται το σχεδιασμό νέων οργανικών υποκαταστατών της οικογένειας των 2–(2΄–πυριδιλο)–κινολινών και τη χρήση τους για την παρασκευή νέων ομοληπτικών σύμπλοκων του Cu(I). Οι συνθέσεις έλαβαν χώρα υπό αδρανείς συνθήκες (τεχνικές τύπου Schlenk) για την προστασία του μεταλλικού κέντρου από την οξείδωση. Η αντίδραση σύνθεσης βασίζεται στην αντικατάσταση των συμπλεγμένων MeCN στο αρχικό αντιδραστήριο [Cu(NCMe)4](PF6) από τον εκάστοτε οργανικό υποκαταστάτη. Τα ομοληπτικά σύμπλοκα απομονώθηκαν σε υψηλές αποδόσεις και χαρακτηρίστηκαν πλήρως με φασματοσκοπικές τεχνικές και κρυσταλλογραφία ακτίνων–Χ, όπου αυτό ήταν δυνατό. Παράλληλα, συντέθηκαν και ετεροληπτικές ενώσεις του μονοσθενούς χαλκού με δύο διαφορετικούς διιμινικούς υποκαταστάτες. Ο ένας υποκαταστάτατης έφερε εστεροποιημένη καρβοξυλική ομάδα, ενώ μια διαφορετική α–διιμίνη χρησιμοποιήθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis has taken place in the laboratory of Inorganic Chemistry in the Dept. of Chemistry, NKUA, under the supervision of Ass. Prof. A. I. Philippopoulos. The thesis is dealing with the design of new organic ligands based on the category of 2–(2΄–pyridyl)–quinolines and subsequently the synthesis of new homoleptic Cu(I) complexes. The synthesis of the complexes took place under inert conditions (Schlenk techniques) to protect the metal center from oxidation. The reaction is based on the replacement of the coordinated MeCN from the starting material [Cu(NCMe)4](PF6) by two moles of each organic ligand. The homoleptic compounds were isolated in high yields and fully characterized by spectrocspic techniques and X–ray crystallography, when this was possible.Also, heteroleptic complexes of the monovalent copper with two different diimine ligands were prepared. One ligand was modified to carry an ester group, while another a–diimine molecule was used as ancillary ligand. The aim of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46536
ND
46536
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and characterization of Cu(I) complexes for use in nanocrystalline solar cells
Συγγραφέας
Πέππας, Αναστάσιος Στυλιανός
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος
Μαγκριώτη Βικτωρία
Φαλάρας Πολύκαρπος
Μητσοπούλου Χριστίνα - Άννα
Δανόπουλος Ανδρέας
Κυρίτσης Παναγιώτης
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Μηχανική & Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός οργανικών υποκαταστατών; Σύνθεση συμπλόκων; Ομοληπτικά σύμπλοκα Cu(I); Ετεροληπτικά σύμπλοκα Cu(I); Ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
257 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα