Συμβολή στη δειγματοληπτική ανάδειξη μοντέλων κατανομών με χρήση του συντελεστή μεταβλητότητας

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς του συντελεστή μεταβλητότητας και της συμβολής του στην ανάδειξη μοντέλων κατανομών μέσα από δειγματοληψία. Στα δύο πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στα μέχρι τώρα ισχύοντα. Αναλυτικότερα, στο πρώτο, εισαγωγικό, κεφάλαιο δίνονται κάποιες βασικές έννοιες και ορισμοί που είναι χρήσιμα για την κατανόηση όσων παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του συντελεστή μεταβλητότητας και οι ιδιότητες του. Δίνονται διαστήματα εμπιστοσύνης ανά είδος κατανομής και κατάλληλοι έλεγχοι υποθέσεων. Παρουσιάζονται, επίσης, η έννοια του σταθμισμένου συντελεστή μεταβλητότητας και του συντελεστή μεταβλητότητας πολλών μεταβλητών, καθώς και αμερόληπτοι εκτιμητές του συντελεστή μεταβλητότητας. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζονται ενδεικτικές εφαρμογές του συντελεστή μεταβλητότητας και του σταθμισμένου συντελεστή μεταβλητότητας σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Τα επόμενα κεφάλαια αποτελούν την πρωτοτυπία της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the examination of the behaviour of the Coefficient of Variation and its contribution to emerging distribution models via Sampling. The first two chapters describe what is known so far and review previous work done in the domain of the thesis. More precisely, the introductory chapter gives some definitions of basic concepts, which are needed as a basis for the subsequent chapters. The second chapter describes the concept of the Coefficient of Variation and its properties. Confidence intervals are presented based on the type of distribution and appropriate statistical hypothesis tests are given. The concepts of the Weighted Coefficient of Variation and the Multivariate Coefficient of Variation are also described, as well as unbiased estimators of the Coefficient of Variation. At the end of the chapter, we present some uses of the Coefficient of Variation and the Weighted Coefficient of Variation in various scientific fields. The following chapters are th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46247
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46247
ND
46247
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to emerging distribution models via sampling and the coefficient of variation
Συγγραφέας
Παπατσούμα, Ιωάννα του Ν.
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Φαρμάκης Ιωάννης
Αντωνίου Ιωάννης
Σταματίου Ιωάννης
Κολυβά - Μαχαίρα Φωτεινή
Αφένδρας Ελευθέριος
Μενεξές Γεώργιος
Ιωννίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας; Προσαρμογή κατανομών; Κανονική κατανομή; Πολυωνυμική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
239 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.