Εξευρωπαϊσμός και διπλωματία πόλεων: διοικητικός εκσυγχρονισμός, διαστάσεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής δικτύωσης των ελληνικών δήμων

Περίληψη

Η πολιτική αναγνώριση του διεθνούς ρόλου των τοπικών αρχών από τα όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα των συμπράξεών τους, σε επίπεδο θεσμικό, πολιτικών, και επιχειρησιακό (ευρωπαϊκά προγράμματα), στο πλαίσιο ενός νέου προτύπου ήπιας διακυβέρνησης των δικτύων, σε συνδυασμό με το περιορισμένο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές διαδημοτικές συνεργασίες τις τελευταίες δεκαετίες, συνιστούν το πλαίσιο της παρούσας διατριβής, η οποία ασχολείται με την ευρωπαϊκή δικτύωση των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού και της διπλωματίας πόλεων, η μελέτη εξετάζει τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ελληνικών δήμων σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων. Το χρησιμοποιούμενο μεθοδολογικό πλαίσιο, μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μετρήσεων, οδηγεί την έρευνα σε βασικές καινοτομίες, αφενός, ως προς την τυπολογία των ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων σε αυτοδιοικητικά, ενωσιακά, εργοκεντρικά και διεθνή, και αφε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The political recognition of the international role of the local authorities by the EU institutions, and in particular of their networks, at institutional, policy and programmes levels, within a new model of soft governnance, in combination with the limited academic attention to european intermunicipal cooperations, sets the framework of the present dissertation. Its main theme is focused on the european networking of the Greek municipalities during the programming period 2007-2013. Taking into account the theoretical frameworks of the europeanisation concept and city diplomacy, this study examines the impact of the Greek municpalities’ participation in european city networks. The methodological framework, through the quantitative and qualitative methods, leads to basic innovations regarding, on the one hand, the classification of the examined european networks (self-governed, union-led, projectised and internationally-led), and on the other hand, the specification of the various form ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46148
ND
46148
Εναλλακτικός τίτλος
Europeanisation and city diplomacy: dimensions and prospectives of the European networking of the Greek municipalities
Συγγραφέας
Καρβούνης, Αντώνιος Μάρκος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιάννης Δονάτος
Νικολόπουλος Ηλίας
Πασσάς Αργύριος
Μουστάκας Μελέτιος
Παπαδάκη Πολυξένη
Τσέκος Θεόδωρος
Μουκίου Χρυσούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εξευρωπαϊσμός; Διπλωματία πόλεων; Ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων; Διοικητική μεταρρύθμιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
391 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα