Εφαρμογές της χημείας της 2-υδροξυ-1, 4-ναφθοκινόνης και του φαινυλοϊωδωνιο-υλιδίου της στη σύνθεση νέων οργανικών ενώσεων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, συντέθηκαν πυρανο-1,2- και πυρανο-1,4-ναφθοκινονικά παράγωγα, ανάλογα της α- και β-λαπαχόνης, αντίστοιχα. Οι ενώσεις αυτές, παρασκευάστηκαν από διαδοχικές αντιδράσεις Knoevenagel/ετερο-Diels–Alder της ακετάλης του λοουσόνης, καταλυόμενες από S-προλίνη. Οι ενδιάμεσες αλκυλιδενο-και αρυλιδενο-1,3-διόνες που σχηματίστηκαν, παγιδεύητκαν in situ, με ενολαιθέρες, ενεργοποιημένα αρένια αλλά και αλκένια, δίνοντας παράγωγα της πυρανο-1,2-ναφθοκινόνης σε πολύ καλές εκλεκτικότητες σε σχέση με τις ισομερείς πυρανο-1,4-ναφθοκινόνες, σε υψηλές έως εξαιρετικές συνολικές αποδόσεις. Οι υπολογισμοί DFT υποδεικνύουν ότι αυτές οι αντιδράσεις ετερο-Diels−Alder έχουν ισχυρά πολικό χαρακτήρα και λαμβάνουν χώρα μέσω μηχανισμού δυο βημάτων ενός σταδίου.Η ινδανδιονοκετένη, μια ασταθής και μη απομονώσιμη α,α-διοξοκετένη, σχηματίζεται από τη θερμική διάσπαση του φαινυλοϊωδωνιο-υλιδίου της λοουσόνης. Η in situ παρασκευαζόμενη ινδανδιονοκετένη, παγιδεύτηκε με κυκλικούς και άκυκλους ενολαιθέρες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, pyrano-1,2- and pyrano-1,4-naphthoquinone derivatives, analogs of α- and β-lapachone, were synthesized. These compounds were prepared through domino Knoevenagel/hetero-Diels-Alder reactions catalyzed by S-proline, starting from lawsone acetal. Intermediate alkylidene- and arylidene-1,3-diones formed were trapped in situ with enol ethers, activated arenes and alkenes to give pyrano-1,2-naphthoquinone derivatives, in very good regio and site-selectivity, with respect to their isomers, pyrano-1,4-naphthoquinones, in high to excellent overall yields. DFT calculations suggest that these hetero-Diels-Alder reactions are highly polar and take place through a two-stage one step mechanism.From the in situ reaction of indanedionoketene with both cyclic and acyclic enol ethers, 2,3-dihydro-2-alkoxyindeno[1,2-b]pyran-4,5-diones were prepared via [4 + 2] cycloaddition reactions. These pyranone compounds underwent ring thermal opening and tautomerized to the corresponding alkox ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46109
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46109
ND
46109
Εναλλακτικός τίτλος
Applications of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone and its phenyliodonium ylide chemistry in synthesis of new organic compounds
Συγγραφέας
Τσοβαλτζή, Εριφίλη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μαλαμίδου - Ξενικάκη Ελισάβετ
Λίτινας Κωνσταντίνος
Λυκάκης Ιωάννης
Κουμπής Αλέξανδρος
Σαρλή Βασιλική
Χατζηπαύλου - Λίτινα Δήμητρα
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανική σύνθεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
348 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.