Διαφορική έκφραση ανοσολογικών γονιδίων που σχετίζονται με την έμφυτη και την επίκτητη ανοσία σε πειραματικές μολύνσεις λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τον ιό Noda

Περίληψη

Η Ελλάδα, όσον αφορά την καλλιέργεια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) κατέχει ηγετική θέση μαζί με την Τουρκία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ιχθυοκαλλιέργεια είναι η καταστροφή του γόνου εξαιτίας της προσβολής του από παθογόνα ή η ανάπτυξη θανατηφόρων ασθενειών που ενσκήπτουν πλήττοντας διάφορες αναπτυξιακές φάσεις των ψαριών, περιορίζοντας την παραγωγή τους και επιφέροντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργητών. Ο ιός Noda (οικογένεια Nodaviridae, γένος Betanodavirus) προσβάλει πάνω από 30 είδη ψαριών της κλάσης των οστεοϊχθείων, συμπεριλαμβανομένου και του λαβρακιού, προκαλώντας ιογενή εγκεφαλοπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια (VER). Τα κλινικά συμπτώματα της ασθένειας συσχετίζονται με αλλοιώσεις που επισυμβαίνουν στον εγκέφαλο και τον αμφιβληστροειδή, προκαλώντας κινητικές ανωμαλίες στα προσβεβλημένα ψάρια, απώλεια ελέγχου της νηκτικής κύστης, δυσκολία στην όραση και σκούρο χρωματισμό του δέρματος. Η μελέτη της ανοσοπαθολογίας της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greece, regarding the breeding of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax), holds a leading position along with Turkey. However, the biggest problem faced by fish farming is the devastation of the fish fry due to the pathogenic attack or the development of fatal diseases, reducing their production and causing significant economic losses to the fish farmers.Nodavirus (family of Nodaviridae, Betanodavirus) infects over 30 species of Osteichthyes (popularly referred to as bony fish), including the European Sea Bass causing Viral Encephalopathy and Retinopathy (VER). The clinical symptoms of the disease are associated with lesions occurred the brain and the retina, causing kinetic abnormalities in the affected fish, loss of control of the bladder, difficulty in sight and darkening of the skin.The study of the immunopathology of the disease in order to identify biomarkers associated with defense mechanisms and the prognosis of the disease is of great importance for the understanding of the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46094
ND
46094
Εναλλακτικός τίτλος
Differential expression of immulogical genes related to the innate and adaptive immunity in sea bass (Dicentrarchus labrax) experimentally infected with noda virus
Συγγραφέας
Μπουζιώτης, Δημήτριος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας, Ιχθυολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασοπούλου Φωτεινή
Παππάς Ιωάννης
Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος
Μπακόπουλος Βασίλειος
Καραγκούνη Ευδοκία
Ντότσικα Ελένη
Λεονάρδος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Εμβόλιο για εγκεφαλοπάθεια σε λαβράκια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
241 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.