Μελέτη της διαφοροποίησης οφθαλμών και της ανθοφορίας στη Ροδιά: επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην καρποφορία της

Περίληψη

Η καλλιέργεια της ροδιάς είναι ανερχόμενη στην Ελλάδα, αφού η καλλιεργούμενη έκταση πολλαπλασιάστηκε από το 2005 και μετά. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά η έρευνα που ανέδειξε τις ευεργετικές ιδιότητες του ροδιού στην ανθρώπινη υγεία και αύξησε το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Με την αύξηση και εντατικοποίηση της καλλιέργειας όμως, αναδείχθηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα. Τα κυριότερα από αυτά ήταν η έλλειψη φυτωριακού υλικού, η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, η φυτοπροστασία, η εμπορία, η θρέψη-λίπανση, τα προβλήματα καρπόδεσης και η έλλειψη βασικών γνώσεων όπως αυτό της διαφοροποίησης ανθοφόρων οφθαλμών και του τρόπου καρποφορίας.Για τους λόγους αυτούς στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μελετήθηκε ο χρόνος έναρξης της διαφοροποίησης οφθαλμών στη ροδιά, τα διάφορα στάδια διαφοροποίησης και ανθοφορίας, η γονιμότητα των ανθέων, τα ποσοστά καρπόδεσης και η παραγωγικότητα σε δύο ποικιλίες, τη Wonderful και την Acco και στο γονότυπο Περσεφόνη. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο δεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The cultivation of the pomegranate has steadily been increasing in Greece since 2005. Research has greatly contributed to highlighting the benefits of the pomegranate in human health and increased consumer interest. However, many problems have emerged from increased and intensified cultivation. The main such problems are the lack of planting material, the choice of appropriate variety, plant protection, marketing, nutrition-fertilization, fruit growing problems and a lack of basic knowledge such as flower bud differentiation and fruiting. For these reasons, the first part of this thesis studied the timing of flower bud initiation, the various stages of differentiation and flowering, flower fertility, the percentage of fruit setting and productivity in two pomegranate varieties: Wonderful and Acco, and the Persephone clone. The experiments were carried out at the AUA orchard in two consecutive years (2015 and 2016). The results showed that all dormant buds had only primordial vegetative ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46029
ND
46029
Εναλλακτικός τίτλος
A study of flower bud differentiation and flowering in pomegranate: effect of nitrogen fertilization on fruit production
Συγγραφέας
Μελέτης, Κωνσταντίνος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Δενδροκομίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσσος Πέτρος
Παπαδάκης Ιωάννης
Χωριανοπούλου Στέλλα
Χατζησαββίδης Χρήστος
Ασημακοπούλου Άννα
Δρογούδη Παυλίνα
Χατζηδημητρίου Μαριάνα
Βέμμος Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ροδιά; Διαφοροποίηση οφθαλμών; Άνθηση; Καρπόδεση; Σάκχαρα; Ένζυμο SPS; Ένζυμο UGPase; APETALA2; SPS1; SPS2; Άζωτο; Θρέψη; Θρεπτικά στοιχεία; Παραγωγικότητα; Ποιότητα καρπών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
239 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.