Δημόσιες συμβάσεις και ανταγωνισμός στην οδηγία 2014/24/ΕΕ: αλληλεπίδραση και επιπτώσεις στην αγορά

Περίληψη

Η διατριβή διαρθρώνεται σε δύο Μέρη. Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Πρώτου Μέρους αναλύεται το «Έγγραφο καθοδήγησης για επαγγελματίες για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Φεβρουάριο του έτους 2018. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό τα κύρια στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων είναι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός, η δημοσίευση και η διαφάνεια, η υποβολή προσφορών και επιλογή προσφερόντων, η αξιολόγηση των προσφορών και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης και τέλος η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης. Υιοθετήθηκε η άποψη ότι κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται μία ανάλυση της αγοράς, να ορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης και να επιλέγεται η απολύτως απαραίτητη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Συμπερασματικά, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν για λόγους οικονομικής αποτελεσματικότητας κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων συμβάσεων να αποφε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The following doctoral thesis is structured in two parts. Particularly, the first chapter of the first part analyses the “Public Procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds” issued by the European Commission in February 2018. According to that document, the main stages of the procedure for the award of public contracts are the preparation and planning, the publication and transparency, the submission of tenders and selection of tenderers, the evaluation of tenders, the award of the contract and finally the contract implementation. In accordance to the aforementioned guidance, during the preparation and planning phase of a public contract it is important to conduct a preliminary market analysis, to define the subject matter of the contract, and to choose the absolutely necessary procedure. As a result, in order to achieve economic efficiency, contracting authorities should avoid practices af ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45693
ND
45693
Εναλλακτικός τίτλος
Public Procurement (rules) and competition law in the context of directive 2014/24/EU: ιnterplay and market effects
Συγγραφέας
Πετροπούλου, Μαρία - Ιωάννα Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιούτη Γλυκερία
Δελλής Γεώργιος
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
Λαζαράτος Παναγιώτης
Κονδύλης Βασίλειος
Ηλιάδου Αικατερίνη
Τσουρουφλής Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ.