Διερεύνηση μεθόδων ανάλυσης εικόνας, γεωμορφομετρίας και αναπαράστασης γνώσης για την εξαγωγή γεωμορφών

Περίληψη

Η γεωμορφολογική χαρτογράφηση ασχολείται με την κατάτμηση της φυσικής γήινης επιφάνειας (ΦΓΕ) σε γεωμορφές και μπορεί να υποστηρίξει τη συλλογιστική σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη ΦΓΕ και τη γεωμορφολογική εξέλιξη του τοπίου. Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι χαρτογράφησης γεωμορφών έχουν τη δυνατότητα χαρτογράφησης μεγάλων εκτάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις χρονοβόρες διαδικασίες της φωτοερμηνείας και της άμεσης χαρτογράφησης μίας περιοχής μελέτης. Ωστόσο, οι περισσότερες αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις βασίζονται στην άδηλη γνώση του χρήστη και στην υποκειμενική ρύθμιση των παραμέτρων της διαδικασίας ταξινόμησης, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα για μία συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. Αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με την πολυδιάστατη φύση των γεωμορφών, εμποδίζουν την ανάπτυξη αντικειμενικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές χωρίς την περαιτέρω υποκειμενική παρέμβαση του χρήστη. Στόχος αυτής της έρευνας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Landform mapping involves the subdivision of the complex land surface into landform entities and can support the reasoning about earth-related processes and landscape evolution. Automated landform mapping approaches have the potential to map extensive areas in a smaller amount of time than field mapping and manual interpretation of aerial photographs and topographic maps. However, a major concern of current automated landform mapping approaches is the manual fine-tuning of parameters in the classification process, in order to achieve realistic results for a specific study area. This problem in combination with the multiscale nature of landforms challenges the development of objective and reusable landform mapping approaches to other study areas without re-tuning of the whole classification process. The aimof this doctoral research was the development of objective and reusable automated mapping approaches for landforms of various scales and complexities. Within this context, several met ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45541
ND
45541
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of image analysis, geomorphometry and knowledge representation methods for landform mapping
Συγγραφέας
Δεκαβάλλα, Μαρία Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Άντικειμενοστρεφής ανάλυση εικόνας; Γεωμορφομετρία; Κατάτμηση εικόνας; Κλίμακα; Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 172 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα