Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια και γυναικεία διδασκαλική κινητικότητα και κοινωνικότητα: συμβολή στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού και εθνικής συγκρότησης στο οθωμανικό και ελληνικό πολιτικό πλαίσιο: (1857-1922)

Περίληψη

Η έρευνα με αντικείμενο τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια έθεσε δύο βασικούς στόχους, πρώτον, να μελετήσει τις συνέχειες και ασυνέχειες στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συγκροτήματος και, δεύτερον, την κινητικότητα και κοινωνικότητα των αποφοίτων του διδασκαλείου στη διάρκεια λειτουργίας των Αρχιγενείων αλλά και μετά το τέλος της ως το 1949 (έτος ίδρυσης του τρίτου κατά σειρά συλλόγου από απόφοιτες των Αρχιγενείων). Τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από όλο το φάσμα του τεκμηριωτικού υλικού που ανέδειξε το πέρασμα από την παραδοσιακή στη νέα ιστοριογραφία: γραπτές και μη γραπτές πηγές (οπτικές, προφορικές, κατάλοιπα υλικού πολιτισμού), όπου ακόμη και η απουσία πηγών θεωρείται ένα είδος ψευδούς πηγής για τα ερωτήματα που υποβάλλει. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύονται με την εφαρμογή της αρχής της τεκμηρίωσης ή της διαψευσιμότητας και τη συνδρομή συμπερασμάτων και θεωριών και από άλλες επιστήμες εκτός της κοινωνικής και της πολιτισμικής ιστορίας, όπως της ιστορίας της επικοινωνίας και της νομικής ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral research on the Archigeneion Institute (1857-1922) had two main aims: firstly, studying the continuities and discontinuities in the operation of the school during its lifespan, and secondly, examining the mobility and sociability of the teaching academy graduates during this period and beyond until 1949 (when the third association established by Archigeneion graduates was founded). The research data are drawn from the full range of sources emerging from the transition from traditional to modern historiography, written and other (visual, oral and relics of material culture), where even the absence of sources is regarded as a false source for the questions raised. These data are interpreted through the application of the documentation principle, supported by theories and conclusions drawn not only from social and cultural history, but also from disciplines such as the history of communication and legal science concerning the public image, political theory on language rights ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45493
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45493
ND
45493
Εναλλακτικός τίτλος
Archigeneion institute and women teacher mobility and sociability: contribution to the modernization and nation-building process under ottoman and greek rule: (1857-1922)
Συγγραφέας
Παλάζη, Μαριάνθη (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Δαλακούρα Κατερίνα
Ζιώγου - Καραστεργίου Ρούλα
Εξερτζόγλου Χάρης
Σταματόπουλος Δημήτρης
Θεοδώρου Βασιλική
Βαφέας Νικόλαος
Αναστασόπουλος Αντώνης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιγένεια εκπαιδευτήρια; Γυναικεία εκπαίδευση; Γυναικεία διδασκαλική κινητικότητα και κοινωνικότητα; Εκσυγχρονισμός; Εθνική συγκρότηση; Ελληνορθόδοξη κοινότητα; Οθωμανική αυτοκρατορία; Ελληνική πολιτική διοίκηση Θράκης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
360 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)