Ανεξάρτητη σύνθεση και μελέτη προϊόντων οξειδωτικής καταστροφής των βάσεων του DNA

Περίληψη

Η οξειδωση του DNA στα κύτταρα αποτελεί ένα σημαντικό βιολογικό γεγονός το οποίο υπεισέρχεται στη γήρανση αλλά και σε πολλές ανθρώπινες παθολογίες όπως είναι ο καρκίνος. Αν και προϊόντα οξείδωσης της βάσης της θυμιδίνης όπως οι N-(2-δεοξυ-β-D-ριβοφουρανοζυλο)-5-υδροξυ-5-μεθυλοϋδα-ντοΐνες (5-OH-5-Me-dHyd) και γλυκόλες της θυμιδίνης (Tg), στην κυκλοποιη-μένη μορφή τους, έχουν μελετηθεί σε βάθος, η βιολογική σημασία των ισομερών ενώσεων ανοικτής αλυσίδας δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα. Αποτελέσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία υποδεικνύουν ότι είναι πιθανό οι βλάβες ανοικτής αλυσίδας να έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο και ότι το κύτταρο αναπτύσσει ειδικούς επιδιορθωτικούς μηχανισμούς προς αυτές τις βλάβες.Με σκοπό τη διαλεύκανση αυτών των μηχανισμών, στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκε μεθοδολογία σύνθεσης ανοικτών δομών με τελικό στόχο τα προστατευμένα παράγωγα της Ν1-(2΄-δεοξυ-D-ριβο-φoυρανοζυλο)-Ν3-(πυρουβoϋλο)ουρίας και της Ν1-(2-δεοξυ-D-ριβοφουρα-νοζυλο)-Ν3-(2-υδροξυ-2-μεθυλο-3-ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Oxidatively induced DNA damage is an important biological event that is involved in numerous human pathologies such as aging and cancer. Although thymidine base lesions such as the N1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-hydroxy-5-methylhydantoins (5-OH-5-Me-dHyd) and thymidine glycols (Tg), have been well studied, the biological significance of their open-chain isomers has not been determined to date. Recent results suggest the separate role of open-chain lesions with the possibility of specific repair mechanisms developed by the cell for these lesions.With the scope of clarifying these mechanisms, in the present thesis, new synthetic methodologies have been developed, for the synthesis of open-chain structures, with ultimate targets the protected derivatives both N1-(2-deoxy-D-ribofuranosyl)-Ν3-pyruvoylurea and N1-(2-deoxy-D-ribofuranosyl)-Ν3-(2-hydroxy-2-methyl-3-oxopropanoyl)urea. Towards this goal, a study was undertaken on the synthesis of protected derivatives of glycosyl, ribosyl and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45415
ND
45415
Εναλλακτικός τίτλος
Oxidatively produced DNA lesions, modified nucleosides, de novo synthesis, hydantoins, thymidine glycols
Συγγραφέας
Ψυκαράκης, Εμμανουήλ Ευάγγελος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γκιμήσης Αθανάσιος
Χατζηλιάλογλου Χρυσόστομος
Λεοντιάδης Λεόντιος
Κόκοτος Γεώργιος
Μουτεβελή - Μηνακάκη Παναγιώτα
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Χρόνη Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οξειδωτικά παραγόμενες βλάβες DNA; Τροποποιημένοι νουκλεοζίτες; Ανεξάρτητη (de novo) σύνθεση; Υδαντοΐνες; Γλυκόλες της θυμιδίνης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
212 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.