Ο κοινωνικός ρόλος στη δόμηση του ηθικού λόγου των τσιγγάνων

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης που ασκούν στη δόμηση της ηθικής κρίσης το οικολογικό και το θεσμικό πεδίο ενός κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος. Τα εθνοτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας των Τσιγγάνων, δίνοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης των δύο κοινωνικών πεδίων, ευνοούν τη διερεύνηση της επίδρασης που δύναται να ασκήσει το κάθε πεδίο ξεχωριστά στην ηθική κρίση του ατόμου. Ο αντίκτυπος του οικολογικού πεδίου στην ηθική κρίση, ερευνήθηκε σε δείγμα 40 ενήλικων Τσιγγάνων ισόποσα κατανεμημένων στα δύο φύλα και σε δύο οικολογικά πεδία. Σε 20 ενήλικους Τσιγγάνους πόλης και 20 ενήλικους Τσιγγάνους καταυλισμού, χορηγήθηκε το «Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων» και η «Συνέντευξη Ηθικής Κρίσης» του Kohlberg. Εντοπίστηκε ότι το οικολογικό πεδίο της πόλης, ευνοώντας περισσότερες φιλικές αλληλεπιδράσεις με την πολιτισμική ετερότητα σε σχέση με το οικολογικό πεδίο του καταυλισμού, προάγει την ανάπτυξη της ηθικής κρίσης. Ο αντίκτυπος του θεσμικού πεδίου στην ηθι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis was the study of the influence that, the ecological and the institutional field of a social-cultural environment, have in the construction of moral judgment. The ethnic characteristics of the social group of Roma, offering the possibility of differentiation of the two social fields, encourage the exploring of the effect, that each field separately has in individual's moral judgment. The impact of the ecological field on the moral judgment was investigated in a sample of 40 adult Roma, equally divided into two genders and two ecological fields. The "Social Interaction Questionnaire" and Kohlberg's "Moral Judgment Interview" were administered in 20 Adult City Roma and 20 Adult Camp Roma. It was found that the ecological field of the city, fostering more friendly interactions with cultural diversity in relation with the ecological field of the Camp, promote the development of the Romas' moral judgment. The impact of the social institutional field on the moral ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45320
ND
45320
Εναλλακτικός τίτλος
The social role in the construction of moral reasoning in Roma
Συγγραφέας
Καρασαχινίδης, Παντελής Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βορριά Παναγιώτα
Λυδάκη Άννα
Αθανασιάδου Χριστίνα
Κιοσέογλου Γρηγόρης
Γωνίδα Σοφία - Ελευθερία
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Φίγγου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ηθική ανάπτυξη; Ηθική κρίση; Τσιγγάνοι; Κοινωνικός ρόλος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
224 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα