Μελέτη της δράσης των μορίων U-74389G και της σιλδεναφίλης σε συνδυασμό ή σε μονοθεραπεία σε πειραματικό ζωικό πρότυπο ισχαιμίας - επαναιμάτωσης κρημνού χοίρου (πλατύς ραχιαίος)

Περίληψη

Η αποκατάσταση των ιστών μετά από εγκαύματα, εκτομές όγκων, λοιμώξεις ή τραυματισμούς αποτελεί μια συχνή χειρουργική πρόκληση καθώς πρέπει να αποφευχθεί το σύνδρομο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης (ΣΙΕ). Τα λαζαροειδή και η σιλδεναφίλη, μέσω των μηχανισμών δράσης τους, έχουν μελετηθεί για τις προστατευτικές επιδράσεις τους σε διάφορα όργανα που υπόκεινται σε ΣΙΕ. Στην παρούσα μελέτη, επιδιώξαμε να αξιολογήσουμε το θεραπευτικό δυναμικό του μορίου U-74389G και της σιλδεναφίλης, ως μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία, σε ένα μοντέλο ισχαιμίας –επαναιμάτωσης κρημνού πλατέος ραχιαίου χοίρου.Υλικά και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν 42 αρσενικοί χοίροι ράτσας Landrace, βάρους 28-35 kg οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία στις εξής επτά πειραματικές ομάδες: i) Ομάδα Ι (n = 6): Ομάδα ελέγχου, ii) Ομάδα ΙΙ (n = 6): Ισχαιμία για 30 min και ακολούθως άμεση ενδοφλέβια χορήγηση του λαζαροειδούς U-74389G, επαναιμάτωση για συνολικά 120 min, iii) Ομάδα ΙΙΙ (n = 6): Ισχαιμία για 30 min και ακολούθως άμεση ενδοφλέβια χορήγηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tissue reconstruction after burns, tumor excisions, infections or injuries is a frequent surgical challenge to avoid Ischemia-reperfusion injury. Lazaroids and sildenafil, through their mechanisms of action, have been studied for their protective effects on various organs subjected to IRI. In this study, we aimed to evaluate the therapeutic potential of U-74389G and sildenafil in a swine model of ischemia and reperfusion injury of latissimus dorsi flap. Materials and methods: Forty-two Landrace male pigs, weighing 28–35kg, were equally (n1⁄46) randomized into the following groups: (a) Group I: control, (b) Group II: administration of U-74389G after ischemia, (c) Group III: administration of sildenafil after ischemia, (d) Group IV: administration of U-74389G and sildenafil after ischemia, (e) Group V: administration of U- 74389G prior to ischemia, (f) Group VI: administration of sildenafil prior to ischemia, and (g) Group VII: administration of U-74389G and sildenafil prior to ischemia. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45284
ND
45284
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of molecules U-74389G and sildenafil in monotherapy or combined in a swine model of flap ischemia / reperfusion injury
Συγγραφέας
Καραματσούκης, Σταύρος - Λουκάς Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Νικητέας Νικόλαος
Ζωγράφος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ό.
Παπαλόης Α.
Μενενάκος Ευάγγελος
Θεοδώρου Δημήτριος
Κόντζογλου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σιλδεναφίλη; U-74389G λαζαροειδές; Κρημνός; Χοίρος; Πλατύς ραχιαίος μυς; Βλάβες ισχαιμίας / επαναιματώσεως
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.