Μεθοδολογικό πλαίσιο και εμπειρική ανάλυση για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο δημόσιο τομέα

Περίληψη

Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και την εμπειρική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων. Ένας δημόσιος οργανισμός έχει ανάγκη την καινοτομία στον ίδιο, ή και ενδεχομένως σε μεγαλύτερο, βαθμό από οποιονδήποτε οργανισμό του ιδιωτικού τομέα. Ένας οργανισμός που θέλει να μπορεί να καινοτομεί, να πετυχαίνει και να ευημερεί σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών, πρέπει να έχει την ικανότητα να υιοθετεί πολιτικές που θα δημιουργούν, σε ολόκληρο τον οργανισμό, προϋποθέσεις για καινοτομία. Στο δημόσιο τομέα, υπάρχει μία ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας των πεπαλαιωμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και η καινοτομία ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η επιθυμία διατήρησης των πρακτικών και των διαδικασιών εκείνων που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η οργανωτική νοοτροπία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the present doctoral thesis is the development of a methodological framework for entrepreneurship and innovation in the public sector, by means of the review of the existing literature and the empirical analysis of primary data. A public organization requires innovation to the same extent than any private sector organization, and possibly even more. An institution that wants to be able to innovate, succeed and prosper in an era of rapid changes, must adopt policies that will create a desire for innovation throughout the organization. There is a need to change the culture of obsolete bureaucratic processes in the public sector in order to increase flexibility and innovation. In parallel, there is a desire to maintain the practices and processes that are necessary to ensure the quality of the services to the citizen. Organizational culture can stimulate creativity and shape an environment that encourages new ideas. If an organization has a risk-taking and rational app ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44945
ND
44945
Εναλλακτικός τίτλος
Methodological framework and empirical analysis on entrepreneurship and innovation in the public sector
Συγγραφέας
Καρυωτάκης, Κωνσταντίνος Μάριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Μουστάκης Βασίλειος
Κοντογιάννης Θωμάς
Σαρρή Αικατερίνη
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος
Ατσαλάκης Γεώργιος
Τσαφαράκης Στέλιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλο δομικών εξισώσεων; Δημόσιος τομέας; Διαχείριση αλλαγής; Επιχειρηματικός προσανατολισμός; Επιχειρηματίας; Επιχειρηματική συμπεριφορά; Εταιρική επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα; Καινοτομία; Οργανωτική νοοτροπία; Εσωτερικό περιβάλλον εργασίας; Αντίληψη εργαζομένου; Ατομικά χαρακτηριστικά; Οργανωτικά χαρακτηριστικά; Μαθησιακός προσανατολισμός; Μανθάνων οργανισμός; Εργασιακή ικανοποίηση; Όργανο μέτρησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.