Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας- ΠΓΔΜ: η ανάδειξη της επικρατούσας θεωρίας διεθνών σχέσεων μέσα από την αξιολόγηση και οριοθέτηση του αντίκτυπου των οικονομικών διαδράσεων μεταξύ των δύο χωρών

Περίληψη

Η διδακτορική έρευνα διερευνά τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – ΠΓΔΜ και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν το διμερές πολιτικό ζήτημα. Τα ζητήματα αναλύονται με κριτήριο, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν τη διεθνή συμπεριφορά των δύο χωρών και την πολιτική που εξέφρασαν. Τίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο (εναλλακτικές προτάσεις) που αφορά το ρόλο των οικονομικών σχέσεων και διεθνών οικονομικών δομών στη διαμόρφωση των διακρατικών σχέσεων. Επίσης αναλύεται ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας και ειδικότερα των ΞΑΕ στη διαμόρφωση διακρατικών σχέσεων και άσκησης εξωτερικής πολιτικής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκονται σε ζητήματα που αφορούν το συμβατικό πεδίο της υψηλής πολιτικής, υλοποίησης πολιτικών επιδιώξεων και άσκησης αυτού που ο συγγραφέας προσδιορίζει ως "αναπτυξιακή διπλωματία". Από μόνη της η προσέγγιση, τα κριτήρια αξιολόγησης, η μεθοδολογία και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων που γίνεται στο τέλος της διατριβής αποτελεί μια επιστημονική καινοτομί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral research probes the bilateral economic relations between Greece and FYROM and the way they have affected the bilateral political issue. Issues are analyzed inter alia on how they have influenced the international behavior of the two countries and the policy they have advocated.It establishes the theoretical background (alternative proposals) concerning the role of economic relations and international economic structures in shaping transnational relations. It further analyzes the role of economic diplomacy andthat of the FDI in shaping transnational relations and foreign policy exercises. It also examines how they engage in issues related to the conventional field of high politics, the realization of political aspirations and the pursuit of what the writer defines as " development diplomacy ". By itself, the approach, assessment criteria, methodology, and reading of results at the end of the dissertation is a scientific innovation and it contributes to the production of kno ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44842
ND
44842
Εναλλακτικός τίτλος
Bilateral relations between Greece and FYROM: the emergence of the prevailing international relations theory through the evaluation and delimitation of the impact of economic interactions between the two countries
Συγγραφέας
Πιτσάβας, Ορέστης - Φοίβος Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Βοσκόπουλος Γεώργιος
Λίτσας Σπυρίδων
Βαρελάς Ερωτόκριτος
Παπασυριόπουλος Νικόλαος
Σφέτας Σπυρίδων
Χρηστίδης Γεώργιος
Ζάικος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Ελλάδα; ΠΓΔΜ; Διμερείς σχέσεις; Ξένες άμεσες επενδύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
306 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα