Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της ηπειρωτικής Ελλάδας

Περίληψη

Στην Ελλάδα, απαντώνται τρία αυτόχθονα είδη καραβίδων των εσωτερικών νερών (Astacus astacus, A. leptodactylus και Austropotamobius torrentium) και ένα ξενικό είδος από τη Βόρεια Αμερική (Pacifastacus leniusculus). Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο γενετικός χαρακτηρισμός και η φυλογενετική και φυλογεωγραφική ανάλυση των ειδών καραβίδας στην Ελλάδα. Για την διεκπεραίωση της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν συστηματικές και εκτεταμένες δειγματοληψίες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η διερεύνηση της γενετικής δομής και ποικιλότητας των καραβίδων πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση μιτοχονδριακών γονιδίων (ενίσχυση τμημάτων των 16S και COI γονιδίων). Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων (προγραμμάτων και γλώσσας προγραμματισμού). Διαπιστώνεται μια πολύπλοκη και ανεξάρτητη μικρο-εξέλιξη των αυτόχθονων καραβίδων. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα Βαλκάνια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην φυλογεωγραφία των Astacus astacus και Austropotamobius torrentium. Στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Greece, three species are considered as indigenous (Astacus astacus, A. leptodactylus and Austropotamobius torrentium) while an alien crayfish from North America is also present (Pacifastacus leniusculus). The purpose of the present study is the genetic characterization and the phylogenetic and phylogeographic analysis of crayfish occurring in Greece. In order to achieve this goal, a broad sampling effort was performed in a systematic manner in continental Greece. The genetic structure and diversity of crayfish was retrieved using mitochondrial genes (partial 16S and COI sequences). Results of the bio-informatic tools (programs and programming language) used are presented in detail. The autochthonous species present a complex and independent micro-evolution. More specifically, it seems that the Balkans played a major role in the phylogeography of Astacus astacus and Austropotamobius torrentium. In Astacus leptodactylus, a geographic discontinuity is observed between the phylogenetic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43993
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43993
ND
43993
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization and identification of freshwater crayfish in continental Greece
Συγγραφέας
Λάγκη, Αναστασία του Ανδρέας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αμπατζόπουλος Θεόδωρος
Σκούρας Ζαχαρίας
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Κωστόπουλος Δημήτριος
Αλεξίου - Χατζάκη Μαρία
Χιντήρογλου Χαρίτων Σαρλ
Καππάς Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Astacidae; Genetic diversity; Φυλογενετική ανάλυση; Φυλογεωγραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 366 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.