Μελέτη της εξάρτησης τυχαίων μεταβλητών στην ανανεωτική θεωρία, με εφαρμογές σε τυχαίους περιπάτους

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή γίνεται αρχικά αναφορά στο Κεφάλαιο 1 σε βασικά αποτελέσματα της ανανεωτικής θεωρίας τα οποία αποτέλεσαν τα βασικά εργαλεία για την εκπόνηση της διατριβής. Ένα από τα βασικά αντικείμενα μελέτης της ανανεωτικής θεωρίας είναι η μελέτη της ανανεωτικής συνάρτησης και η κατασκευή φραγμάτων για την ποσότητα αυτή. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε βελτιώσεις αυτών των φραγμάτων. Μια άλλη ποσότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανανεωτική θεωρία είναι ο αριθμός των ανανεώσεων που συμβαίνουν σε ένα χρονικό διάστημα (t,t+x). Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε φράγματα για αυτή την ποσότητα που βελτιώνουν τα ήδη υπάρχοντα.Οι ίδιες ποσότητες μελετώνται σε ένα πιο γενικό πεδίο εφαρμογών, στους τυχαίους περιπάτους στο Κεφάλαιο 9. Στο Κεφάλαιο 7 μελετάμε τις ροπές βασικών μεταβλητών της ανανεωτικής θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται τύποι υπολογισμού ροπών οποιασδήποτε τάξεως και φράγματα για τις ροπές κάτω από συγκεκριμένες κλάσεις κατανομών. Ο αριθμός των ανανεώσεων που συμβαίνουν σε ένα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chapter 1 makes reference to certain results in renewal theory herein used asprimary tools for completion of this thesis. Studying the renewal function and creating bounds for this quantity are in the coreof renewal theory studies. Improvements of these bounds are discussed in Chapter 2. The number of renewals occurring within a period (t, t + x) is a quantityof special interest in renewal theory. The bounds presented for this quantity in Chapter 2 serve to improve the already existing ones. Chapter 9 studies these same quantities in a more generic application context,namely for random walks. As the number of renewals occurring within a period (t, t+x) is linked to the righttail of the remaining life, it makes sense to study the right tail of the remaininglife as well as the joint right tail of the current and the remaining life. We use right tails to study the higher moments for those times studied by renewaltheory, which we in turn discuss in Chapter 7. The formulae given in this cha ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43954
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43954
ND
43954
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the dependence among random variables in renewal theory, with applications in random walks
Συγγραφέας
Λοσίδης, Σωτήριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Tμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Πολίτης Κωνσταντίνος
Κούτρας Μάρκος
Μαχαίρας Νικόλαος
Μπουρνέτας Α.
Λουλάκης Μ.
Μπούτσικας Μιχαήλ
Ψαρράκος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Ανανεωτική θεωρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.