Ένας καινοτόμος προσομοιωτής για ετερογενή παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα

Περίληψη

Σε μια εποχή πολύπλοκων δικτυωμένων ετερογενών συστημάτων, η προσομοίωση ανεξάρτητων τμημάτων, εξαρτημάτων ή χαρακτηριστικών ενός συστήματος υπό-σχεδιασμό δεν είναι μια βιώσιμη, ακριβής ή αποτελεσματική επιλογή. Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση επιταχυντών υλικού (hardware accelerators) σε ενσωματωμένα συστήματα (π.χ. κινητά τηλέφωνα) και σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. συστήματα HPC / Cloud) ενεργοποιεί μια επείγουσα ζήτηση εργαλείων προσομοίωσης που μπορούν να προσομοιώσουν με ολοκληρωμένο τρόπο όλα τα τμήματα (δηλαδή επεξεργαστές, μνήμες, δίκτυα, επιταχυντές υλικού) ενός συστήματος υπο-σχεδιασμό (SuD).Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζουμε το περιβάλλον (framework) προσομοίωσης COSSIM που είναι ο πρώτος γνωστός προσομοιωτής ανοικτού κώδικα υψηλής απόδοσης που μπορεί να χειριστεί ολιστικά ένα σύστημα-συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, περιφερειακών και δικτύων. Μια τέτοια προσέγγιση είναι πολύ ελκυστική τόσο για τους σχεδιαστές HPC όσο και για CPS και τους προγραμματιστέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In an era of complex networked heterogeneous systems, simulating independently only parts, components or attributes of a system-under-design is not a viable, accurate or efficient option. On top of that, the growing use of hardware accelerators in both embedded systems (e.g. mobile phones) and high-end systems (e.g. HPC/Cloud systems) triggers an urgent demand for simulation frameworks that can simulate in an integrated manner all the components (i.e. CPUs, Memories, Networks, Hardware Accelerators) of a system-under-design (SuD). In this thesis we present the COSSIM simulation framework which is the first known open-source, high-performance simulator that can handle holistically system-of-systems including processors, peripherals and networks; such an approach is very appealing to both CPS and Highly Parallel Heterogeneous Systems designers and application developers. In the context of COSSIM, a novel intercommunication and synchronization scheme is developed which is fully compliant ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43797
ND
43797
Εναλλακτικός τίτλος
A novel simulator for heterogeneous parallel and distributed systems
Συγγραφέας
Ταμπουρατζής, Νικόλαος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαευσταθίου Ιωάννης
Δόλλας Απόστολος
Πνευματικάτος Διονύσιος
Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Σαμολαδάς Βασίλειος
Σούντρης Δημήτριος
Μπέλλας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοιωτής Παράλληλων Συστημάτων; Προσομοιωτής Κατανεμημένων Συστημάτων; Επιταχυντές Υλικού; Ολικός Συγχρονισμός; Ενοποιημένος Προσομοιωτής; Προσομοιωτής για CPS Συστήματα; Προσομοιωτής για HPS Συστήματα; Προσομοιωτής για Cloud Συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
178 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)