Χορήγηση ανασυνδυασμένης LH (Luteinizing hormone – ωχρινοτρόπου ορμόνης) για την ενίσχυση της δράσης του αναστολέα PDE-5 (phosphodiesterase type 5) σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και χαμηλή τεστοστερόνη

Περίληψη

Η λήψη σιλδεναφίλης από του στόματος 100 mg ημερησίως συν ανασυνδυασμένη LH 125mg (Luteinizing hormone - ωχρινοτρόπου ορμόνης) δύο φόρες την εβδομάδα για έξι εβδομάδες αυξάνει τη στυτική λειτουργία σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και χαμηλή τεστοστερόνη. Μέτα από τη μελέτη των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφορά στη βαθμολόγηση για την ικανοποίηση από τη στυτική λειτουργία και των δύο γκρουπ θεραπείας(μετά από την λήψη της φαρμακευτικής αγωγής) με το γκρουπ προ της θεραπείας και είναι στατιστικά σημαντικές (p<0.001). Μεταξύ τους, τα δύο γκρουπ, με διαφορετική θεραπεία δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p≈1.00).Στον έλεγχο των ορμονών LH, FSH και τεστοστερόνης προ και μετά της συνδυασμένης θεραπείας, οι παρατηρούμενες διαφορές προ και μετά της θεραπείας και για τις τρεις ορμόνες ήταν στατιστικά σημαντικές. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του σπερμοδιαγράμματος προ και μετά της θεραπείας κατέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές για τον όγκο του σπέρματος κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Taking sildenafil orally 100 mg daily plus 125 mg recombinant LH (Luteinizing hormone -luteinizing hormone) twice a week for six weeks increases the erectile function in men witherectile dysfunction and low testosterone. After studying the data, it was found that there was adifference in graduation satisfaction with erectile function in both treatment groups (the groupafter taking the medication) with the group before treatment and it was statistically significant(p <0.001). The two groups with different treatment did not show a statistically significantdifference (p≈1.00) between them.In control of the hormones LH, FSH and testosterone before and after the combinationtherapy, the observed differences before and after treatment for the three hormones werestatistically significant. Statistical analysis of the results of sperm before and after treatmentshowed statistically significant differences in the volume of semen and sperm count for thecombination therapy with oral Sildenafil 100 m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43590
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43590
ND
43590
Εναλλακτικός τίτλος
Administration of recombinant LH (Ωχρινοτρόπου ορμόνης - Luteinizing hormone) to enhance the activity of the PDE-5 inhibitor (Φωσφοδιεστεράσης τύπου 5) in men with erectile dysfunction and low testosterone
Συγγραφέας
Σεμίνη, Γκέργκι (Πατρώνυμο: Δημήτερ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ουρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Σοφικίτης Νικόλαος
Γιαννάκης Δημήτριος
Μπαλτογιάννης Δημήτριος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Μακρυδήμας Γεώργιος
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος
Γκλαντζούνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Σιλδεναφίλη; Τεστοστερόνη; Ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη; Ανασυνδυασμένη ορμόνη; Σπερμοδιάγραμμα; Στυτική δυσλειτουργία; Φωσφοδιεστεράση τύπου 5; ΙΙΕΦ-5
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)